Ons jaarverslag is uit!

Publicatiedatum Nieuws: 17 maart 2017

Naktuinbouw concludeert in haar jaarverslag 2016 dat er snelle veranderingen in de wereld en de sector zichtbaar zijn. Dit blijkt niet alleen uit het overzicht van activiteiten. Ook leest u dit in het voorwoord van (ex-)bestuursvoorzitter Henk Lange en de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken.

Bekijk hier ons jaarverslag

De toekomst

Bedrijven worden groter en opereren in een toenemende internationale concurrentie. De fytosanitaire eisen worden nog belangrijker en aantoonbare ziektenvrijheid is cruciaal. Het zorgen voor markttoegang op internationale markten is voor bedrijfsleven/economieën van levensbelang. Het Nederlands bedrijfsleven in teeltmateriaal heeft een sterke positie en kan die behouden. Zij zijn leidend in innovatie, sortiment, prijs, klantenbediening en met name logistiek. Maar de marktomstandigheden zijn wel veranderd. Consumenten, wereldwijd, willen precies weten waar producten vandaan komen en hoe ze tot stand zijn gekomen.

De technologische ontwikkelingen gaan in een versneld tempo door.
Net zoals de schaalvergroting van bedrijven. Productie en handel in alle sectoren, maar ook van hoogwaardig teeltmateriaal, is topsport. Er is een doorlopende introductie van nieuwe rassen. Plantenveredeling vindt plaats met nieuwe DNA-technologie. Productie met vergaande mechanisatie, robotisering en arbeidsbesparing. Nieuwe veredelings- en analysetechnieken worden grootschalig ingezet en zijn goedkoper.

Met deze ontwikkelingen houdt Naktuinbouw in de toekomstplannen rekening.
Wij startten hier in 2016 al mee. Daarbij houden wij gelijktijdig rekening met de nieuwe ambitie: wendbaarder, deskundiger en efficiënter.

Resultaten 2016

Bedrijven lieten vorig jaar meer en vaker materiaal toetsen bij Naktuinbouw Laboratoria. Bij Rassenonderzoek was een lichte stijging in het aantal nieuwe aanmeldingen van plantenrassen. Er zijn in verhouding meer rassen onderzocht in de hogere tariefklassen. Verder bleek dat de groentezaden en groenteplantensector een sterkere groei realiseerde dan in onze begroting was opgenomen. Door al deze factoren sloot Naktuinbouw 2016 met een positief resultaat af en behaalde een flink hogere omzet dan begroot. Het positieve resultaat bedroeg circa 1 miljoen euro. De totale kosten liggen in de lijn van de begroting.

Wetgeving

Op het gebied van wetgeving gaat in de komende jaren het één en ander veranderen. Dat blijkt uit de toelichting van Anita Conijn, van het Ministerie van Economische Zaken. Denk aan onder meer de nieuwe EU-richtlijn Fruitgewassen, de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en de EU-Controleverordening. Het vraagt stevige acties van overheid, NVWA, bedrijfsleven en Naktuinbouw om hier tijdig en adequaat mee om te gaan.

DNA

In Nederland en Taiwan vindt veel kwekersrechtonderzoek aan Phalaenopsis plaats. Bij het beheer van (levende) referentiecollecties voor DUS-onderzoek nemen DNA-databases een steeds belangrijker plaats in. Wij startten wij in 2016 met de opzet van een internationale DNA-database.

Ook deden wij voorstellen voor een rozen-database, een met GEVES (Frankrijk) op te zetten tomatendatabase, een onderzoek in Allium om te proberen uien van sjalotten te onderscheiden / identificeren en een voorstel om in grassen met moleculaire technieken te zien of een efficiënter onderzoek mogelijk is.