Teeltaangifte

Een bij Naktuinbouw geregistreerd bloemisterijbedrijf moet jaarlijks een teeltaangifte invullen. Na ontvangst van uw aangifte plannen wij de keuringswerkzaamheden en voeren deze uit. 

Over deze keuring

De afdeling Keuringen houdt toezicht op teeltmateriaal. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving. Geregistreerde bedrijven bij Naktuinbouw moeten ieder jaar voor 1 juni aangifte doen van hun teelt. Pas na de aangifte kunnen de keurmeesters de keuringen uitvoeren. Binnen de sector bloemisterij moet u aangifte doen van de hoeveelheid teeltmateriaal en een omzetopgave invullen.

Procedure

Wij vragen u om tussen 1 januari en 1 juni via onze website de aangifte te doen. Aangifte doen kan ook snel en gemakkelijk via mijnNaktuinbouw. Als uw teeltaangifte te laat wordt gedaan, doet Naktuinbouw de aangifte voor uw bedrijf. Hier brengen wij extra kosten voor in rekening. Het is dus belangrijk dat u op tijd uw aangifte doet. Een goed en efficiënt keuringssysteem staat of valt met een tijdige en volledige teeltaangifte.

Naast de aangifte vragen we u een plantlijst, kwekerijboek of teeltplan aan de keurmeester te overhandigen op het moment dat deze komt keuren of te uploaden in mijnNaktuinbouw. Deze lijst moet binnen twee weken na zaaien, planten of oogsten beschikbaar zijn.

Teeltmateriaal dat niet gekeurd is, mag niet in de handel worden gebracht.

Ontbrekende rassen bij teeltaangifte kunt u aan ons doorgeven. Hiervoor wordt een tarief in rekening gebracht.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Naktuinbouw Tarieven Keuringen (26 juli 2021).

Aanmelden

U kunt op mijnNaktuinbouw inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord om uw teeltaangifte te doen.

Vragen?