Accreditatie DUS-onderzoek Chrysant

Publicatiedatum Nieuws: 12 april 2018

Op 21 maart 2018 stemde de Administrative Council van het CPVO in met de accreditatie voor Naktuinbouw voor het jaarrond uitvoeren van DUS-onderzoek in Chrysant.

Nederlandse Chrysantenkwekers vroegen Naktuinbouw de mogelijkheden te onderzoeken om het DUS-onderzoek voor Chrysant dat voorheen bij het Engelse DUS-station lag in Nederland uit te voeren.

Voordat de accreditatie werd verleend bezochten medewerkers van Naktuinbouw de Chrysantenbedrijven. De kas waar het onderzoek plaatsvindt is aangepast aan het gewas, de grond is bewerkt en gestoomd. Een proef met 90 rassen zorgde ervoor dat de rassenonderzoeker het onderzoek in de vingers te krijgen. Tot slot volgde de audit van het CPVO. Na de accreditatie is de volgende proef inmiddels alweer aangeplant.