Piramide-vermeerderingssysteem Elite in beeld

Publicatiedatum Nieuws: 01 februari 2022

Geautoriseerde Naktuinbouw Elite deelnemers voldoen aan extra strenge eisen - bovenop EU- en nationale wetgeving -om kwalitatief hoogwaardig en gezond teeltmateriaal te kunnen garanderen. Wat dit inhoudt en wat u en uw klanten daaraan hebben, leggen we uit in onderstaande video.

Naktuinbouw Elite video

Naktuinbouw Elite siergewassen is een kwaliteitssysteem dat het ziektevrij vermeerderen van teeltmateriaal borgt. Laboratoriumtoetsen stellen vast of teeltmateriaal vrij is van de voorgeschreven pathogenen zoals virussen, viroïden, bacteriën en schimmels. Na vaststelling van de herkomst, gezondheid, rasechtheid en kwaliteit, wordt het teeltmateriaal gecertificeerd. Certificering en vermeerdering in een gesloten piramidesysteem, geeft toegevoegde waarde voor zowel vermeerderaars als afnemers, want het certificaat biedt zekerheid voor gezond en hoogwaardig teeltmateriaal.