Plant-extract PCR voor bacterieziekte in Begonia spp.

Publicatiedatum Nieuws: 24 juni 2020

Naktuinbouw heeft een PCR-toets voor het onderzoeken van bladmonsters van Begonia spp. op Xanthomonas axonopodis pv. begonia (X.a.beg). Deze bacterieziekte veroorzaakt bladvlekken en/of bruinverkleuring van de bladsteel of stengel bij Begoniasoorten.

Bacterieziekte in Begonia

Tot twee jaar geleden voerden wij de toets uit met een immunofluorescentie techniek (IF) op bladmateriaal. Deze methode kon niet alle isolaten van X.a.beg herkennen. Ook nam de variabiliteit van isolaten verder toe. Daarom is toen een TaqMan PCR-methode ontwikkeld die wel alle varianten afdekt.

Vanaf 1 juli maakt deze toets deel uit van ons standaard toetsportfolio. U kunt ervoor kiezen om een plantmonster in te sturen van een of twee bladeren of een partijmonster van maximaal 20 bladeren. Voor beide geldt een apart tarief.

Monstername

De PCR kan direct op bladmateriaal worden toegepast. De bacterie verspreidt zich niet tot alle plantdelen (niet systemisch). Het is daarom belangrijk hele bladeren aan te leveren voor een betrouwbaar resultaat.

 • Plantmonster:
  • Monstergrootte: 1-2 hele bladeren
  • Kosten*: € 44,00
 • Partijmonster:
  • Monstergrootte: max. 20 hele bladeren  
  • Kosten*: € 66,00
 • Duur van de toets: 3 dagen

 

*Dit zijn de toetstarieven. Voor de basistarieven en vervolgtoetsen verwijzen u naar de tarievenlijst 2020.