Zaadanalyse

Naktuinbouw kan kwaliteits- en zuiverheidsbepalingen verzorgen voor zaad van bloemen en kruidachtigen. Bij kiemkrachtonderzoek bepalen wij de maximale kieming van uw partij zaaizaad. Dit kiemkrachtcijfer kunt u gebruiken om de kwaliteit van verschillende partijen zaad te vergelijken en geeft ook inzicht in de waarde van een partij.

Over deze toets

Toetsen op kiemkracht, zuiverheid, vochtgehalte, tetrazolium en de aanwezigheid van onkruidzaden in een partij zaad doen wij onder ISTA-accreditatie. Hiervoor gebruikt het laboratorium de methodieken die door ISTA (International Seed Testing Association) zijn beschreven. In tabel 5A van de ISTA-rules staan per gewas de methodieken die gebruikt kunnen worden voor kiemkrachtonderzoek. In veel gevallen kan worden gekozen worden uit meerdere methodieken.

Naktuinbouw voert standaard de methodiek uit welke de hoogste kiemkracht als resultaat geeft. Wilt u dat wij een andere methodiek gebruiken, geef dit dan duidelijk aan op het inzendformulier.

De resultaten ontvangt u op een Naktuinbouw Laboratorium Attest of een oranje of blauw ISTA-certificaat. De toets moet hiervoor voldoen aan de ‘International Rules for Seed Testing’ van ISTA.

Inzendeisen

Algemene inzendeisen voor monsters:

  • Verpak het materiaal in plastic.
  • Verzend het materiaal in een stevige doos. Bevestig het inzendformulier aan de buitenkant.
  • Bij vochtbepaling in zaadmonsters verpakt en verstuurd u deze dampdicht.
  • Als u SPOED op de zending zet, krijgt het monster voorrang en wordt zo snel mogelijk ingezet. We brengen dan het spoedtarief (zie tarievenlijst) in rekening.

Naast de algemene inzendeisen zijn er eisen afhankelijk van het materiaal dat u inzendt.

Inzenden van zaden:

  • Stuur voor Naktuinbouw-attesten altijd minimaal twee keer de noodzakelijke hoeveelheid zaad op. Zo ontstaat er geen vertraging in het geval van een herhalingsonderzoek.
  • Stuur bij voorkeur altijd onbehandelde zaadmonsters in. Zaadbehandelingen kunnen de betrouwbaarheid en de gezondheidsonderzoeken beïnvloeden.
  • Laat het ons weten op het inzendformulier als het zaad ontsmet is.

Inzenden van blad- of steelmateriaal:

  • Wij ontvangen uw materiaal graag uiterlijk woensdag voor de week van de toetsing.
  • Let op dat u geen materiaal op vrijdag verstuurt in verband met het weekend.
  • Voor toetsing op Poty virus is een dubbele hoeveelheid materiaal nodig.
Verzend- en afleveradres voor monsters voor toetsen:

Naktuinbouw

T.a.v. Administratie Laboratoria

Sotaweg 22

2371 GD Roelofarendsveen

Tarief

In de Tarieven Laboratoria 2021 vindt u per sector de tarieven voor de verschillende toetsen die we voor u kunnen uitvoeren.

Aanmelden

U kunt uw monsters aanmelden voor toetsing via mijnNaktuinbouw. Ook kunt u gebruik maken van het inzendformulier om uw monsters aan te melden. Deze kunt u met de monsters meesturen.

Vragen?