e-CertNL

Voor de export van plantmateriaal naar derde landen (buiten de EU) is het verplicht een exportinspectie aan te vragen en een fytosanitair certificaat op te maken. Dit doet u via e-CertNL.
Dit is een overheidssysteem voor het opmaken van onder andere fytosanitaire exportcertificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties.
Door de uittreding van de United Kingdom uit de EU krijgen meer bedrijven dan voorheen met e-CertNL te maken.

Om bedrijven die voor het eerst gebruik gaan maken van e-CertNL op weg te helpen biedt Naktuinbouw een training e-CertNL (voor applicatie bomen en jonge planten) aan.

Lees hier meer over e-CertNL.

Startdatum: 
Op aanvraag

Inschrijven

Voor wie?

Deze training is geschikt voor bedrijven die voor het eerst gaan exporteren naar landen buiten de EU en gebruik gaan maken van e-CertNL.
Deze training is bedoeld voor de producten Boomkwekerijgewassen en sierteelt  (applicatie Bomen en Jonge Planten).

Na afloop van deze training weet u wat e-CertNL is en kunt u een digitale aanvraag plaatsen in het systeem.

Datum en locatie

Deze training verzorgen we ONLINE via MS Teams.

Duur
1 dagdeel
De training begint met een plenair gedeelte waarbij de uitleg van e-CertNL centraal staat. Vervolgens wordt er in kleiner groepsverband dieper in gegaan op het behandelen van specifieke aanvragen. 

Datum
Op dit moment staat er geen opleidingsdatum ingepland.
We leggen een wachtlijst aan van geïnteresseerde deelnemers.
Meld u aan via opleidingen@naktuinbouw.nl

Prangende vragen kunt u evt. rechtstreeks  per mail stellen aan helpdeskclientexport@naktuinbouw.nl

Lestijd
Van 09.00 tot ca. 12.30 uur

Online trainingsessies via ms-Teams

Programma

Tijdens deze training wordt theorie en praktijk op interactieve wijze met elkaar afgewisseld.  Voor de online sessies dient u te beschikken over een laptop/computer met camera en speaker. De training wordt verzorgd via ms-teams. Men oefent eigen relevante situaties.

De volgende onderwerpen worden tijdens de training behandeld:

  • Achtergronden e-CertNL
  • Instellen standaardgegevens
  • Aanvraag maken in het systeem
  • Uploaden csv bestand voor ordergegevens
  • Inspectieproces in relatie tot e-CertNL
  • Tips over gebruik en invulling e-CertNL

Tarief

€ 200,- (excl BTW)

Check de website van Colland Arbeidsmarkt voor de laatste informatie over subsidiemogelijkheden binnen uw sector.

Vragen?