Bacterievuurcontrole in volle gang

Publicatiedatum Nieuws: 15 september 2020

De bacterievuurcontroles in de Groene Ruimte zijn momenteel in volle gang. Het lijkt er op dat het aantal aantastingen wat lager ligt dan vorig jaar. Dit kan komen door de minder gunstige omstandigheden tijdens de bloei van met name meidoorn.

 

Liggen uw percelen in de bufferzone en wilt u deze laten bemonsteren op latente aanwezigheid van bacterievuur? Dan kunt u direct uw aanvraag indienen. U doet dat via de formulieren die u van ons hebt ontvangen. Een latente bemonstering mét een negatieve uitslag is één van de voorwaarden voor het voeren van PZ – ERWIAM-paspoorten.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met het team Administratie Keuringen Boomkwekerijgewassen via tel. (071) 332 62 88 of e-mail.