OECD Certificering voor het VK voortaan verplicht voor bosbouwkundig teeltmateriaal

Publicatiedatum Nieuws: 30 september 2021

Exporteert u bosbouwkundig teeltmateriaal van (één van de) 46 richtlijnsoorten en kunstmatige hybriden van Populus naar het Verenigd Koninkrijk? En is het bedoeld voor bosbouwkundige doeleinden? Dan moeten deze voorzien zijn van een OECD-herkomstcertificaat. Het gaat hierbij uitsluitend om zaden en planten, dus géén spillen en/of laanbomen.

OECD staat voor Organisation for Economic Co-operation and Development. De Europese regelgeving bosbouwkundig teeltmateriaal (richtlijn 1999/105/EG ) en het OECD Forest Seed and Plant scheme zijn qua regels op elkaar afgestemd. Beide voorzien in een certificeringssysteem. Dat moet de internationale handel in zaden en planten van bosbomen waarborgen en vergemakkelijken. Beide systemen garanderen dat het bosbouwkundig teeltmateriaal van hoge kwaliteit en genetisch geschikt is voor diverse plaatselijke omstandigheden. Dit houdt in dat materiaal met een bosbouwkundige bestemming (bij export naar landen buiten de EU) moet worden gecertificeerd volgens de regels van de OECD.

 

Bent u niet zeker of het gaat om bosbouwkundig teeltmateriaal?

Dan adviseren wij u tijdig navraag te doen bij uw klant. Als het niet om bosbouwkundig teeltmateriaal gaat, is deze informatie niet van toepassing.

 

Wat betekent dit voor u?

Export

Exporteert u als bedrijf bosbouwkundig teeltmateriaal (zaden of planten) naar het VK met de bestemming ‘voor bosbouwkundige doeleinden’? Vraag dan een OECD Certificate of Provenance aan bij Naktuinbouw. Naktuinbouw is de enige aangewezen instantie in Nederland om dit certificaat te maken.

Let op:

  • Bij de zending is per soort een OECD Certificate of Provenance (herkomstcertificaat) nodig.
  • Het OECD Certificate of Provenance moet fysiek meegeleverd worden als u de partij exporteert naar het VK.
  • Wilt u zeker weten dat u de gevraagde documenten op tijd in uw bezit heeft? Vraag deze dan minimaal twee dagen van te voren aan via certificeringboomkwekerij@naktuinbouw.nl
  • Bij leveringen van boomzaden van richtlijnsoorten moet elke zak zaad voorzien zijn van een OECD boomzaadlabel. Bij leveringen van planten moet aan elke partij een OECD label bevestigd te zijn.
    • a.     Deze OECD boomzaad/planten labels zijn vanaf vrijdag 8 oktober beschikbaar. U kunt deze bestellen via mijnNaktuinbouw / IP labels..
    • b.     Let op: de gebruikte nummers van deze labels moeten vermeld worden op het OECD certificaat! Geef daarom bij aanvraag van een OECD certificaat de gebruikte nummers door aan Naktuinbouw.

Uitzondering bij ‘niet bosbouwkundig teeltmateriaal’

Richtlijnsoorten mag u nog altijd wel als niet-bosbouwkundig exporteren naar het VK. U moet dan wel per partij op de verzendlijst expliciet vermelden dat de partij bedoeld is voor ‘non-forestry purposes’. Dit geldt dus bijvoorbeeld ook als u (of uw exporteur) een aantal Carpinus betulus of Fagus sylvatica voor niet-bosbouwkundige doeleinden naar het VK wilt versturen.

Import

Importeert u zaden of planten van een van de 46 richtlijnsoorten of kunstmatige hybriden uit het VK voor bosbouwkundige doeleinden? Dan zit er per partij een OECD Certificate of Provenance bij.

Let op:

  • Op basis van de beschikking (2008/971/EG) moet deze OECD omgezet worden in een EU-basiscertificaat voordat het materiaal verder geteeld of in de handel gebracht kan worden.
  • Deze OECD Certificates of Provenance zijn er in de categorie ‘van bekende origine’ (Source Identified), ‘geselecteerd’ (Selected) en ‘gekeurd’ (Qualified).

Meer weten?

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Naktuinbouw-keurmeester Ad Sonnemans via (06) 29 55 06 68 of mail naar certificeringboomkwekerij@naktuinbouw.nl

Meer informatie over het OECD vindt u op www.oecd.org/agriculture/seeds/