Strengere controles door Verenigd Koninkrijk op eikenprocessierups

Publicatiedatum Nieuws: 25 juni 2018

Het VK gaat vanaf september bij import nog strenger controleren op aanwezigheid van eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) op eiken. De aanleiding voor de strengere controle is een aantal onderscheppingen door het VK van eikenprocessierups op zendingen eiken vanuit het vasteland van de EU sinds 2016.

De strenge eisen ten aanzien van eikenprocessierups gelden op dit moment al. Mochten er door het VK toch weer onderscheppingen worden gedaan van eikenprocessierups, dan bestaat de kans dat het VK een importverbod voor eiken instelt.

De eisen

  • Alle gewassen moeten vrij zijn van eikenprocessierups. In de praktijk is dit echter slechts van belang voor Quercus, met uitzondering van Quercus suber.
  • Bomen < 2m hoogte: moeten afkomstig zijn van een kwekerij, en de bomen moeten zijn geïnspecteerd op daarvoor geschikte momenten en er mogen geen symptomen van de eikenprocessierups zijn waargenomen op de bomen op de plaats van productie sinds het begin van het laatste volledige groeiseizoen.
  • Bomen > 2m hoogte: de locatie waarvan de bomen afkomstig zijn, is gedurende het groeiseizoen geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van de eikenprocessierups. En de directe omgeving van de kwekerij met bomen groter dan 2m (50 meter rondom de kwekerij) is geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen. Voor export naar het VK moeten, behalve in juni, de bomen worden gecontroleerd op eipakketten.

Om aan te tonen dat de bomen aan de strenge eisen voldoen, moet u een plantenpaspoort met code ZP-a16 aan de zending bevestigen.

Neem voor vragen contact op met Naktuinbouw Keuringen, (071) 332 62 88 of per e-mail.