Vaste plantenkwekers: pas op voor Tabaksratelvirus

Publicatiedatum Nieuws: 23 mei 2022

Deze maand starten we met de keuringen in vaste planten. Keurmeesters treffen het Tabaksratelvirus (TRV) steeds vaker aan in teeltmateriaal van vaste planten.

Tabaksratelvirus

De gevolgen van TRV voor export kunnen groot zijn. In veel derde landen is het virus namelijk een quarantaine-organisme.

De meeste visuele besmettingen komen voor in:

 • Anemone
 • Astilbe
 • Dicentra
 • Hosta
 • Pioen
 • Phlox

Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Start met virusvrije partijen en vectorvrije percelen (Trichodorus aaltjes)
 • Pas vruchtwisseling toe
 • Zorg dat uw bedrijfshygiëne op orde is
 • Pas onkruidbeheersing toe
 • Pas ziekzoeken toe

De informatie staat ook in onze flyer Tabaksratelvirus in vaste planten. Onze keurmeesters laten de flyer achter op de bedrijven waar zij de veldkeuringen doen. Vraag er gerust naar.