Zorg dat uw percelen vrij zijn van knolcyperus

Publicatiedatum Nieuws: 13 juni 2022

Al jarenlang groeit het areaal landbouwgrond dat besmet is met knolcyperus. Het effectief bestrijden van knolcyperus is een groot probleem. Dit heeft als gevolg dat het areaal van beschikbare schone landbouwgrond afneemt en dus in toekomst steeds schaarser wordt.

Knolcyperus op braakland

Ieder jaar worden er nieuwe percelen met knolcyperus geconstateerd. Op deze percelen zijn voorwaarden gesteld aan de oogst, verwerking en/of vervoer van het gewas of product. Besmette partijen plant- en pootgoed moet worden vernietigd als ze niet voor 100% kunnen worden geschoond. Besmette partijen voor consumptiegebruik mogen onder bepaalde voorwaarden worden geoogst. Zo moet alle grond achter blijven op het perceel, zodat het product grondvrij kan worden getransporteerd en verwerkt.

Plant- en pootgoed moet vrij zijn van knolcyperus

Het maakt daarom onderdeel uit van de keuring van de gewassen en geoogste partijen door de keuringsdiensten NAK, BKD en Naktuinbouw. Blijkt tijdens een teelt blijkt dat het perceel besmet is met knolcyperus? Dan worden voorwaarden gesteld aan de oogst, verwerking en/of vervoer van het gewas of product. Besmette partijen plant- en pootgoed moet worden vernietigd als ze niet voor 100% kunnen worden geschoond.

Vermeerdert u plant- of pootgoed (onder contract)? Of verhuurt u een perceel daarvoor? Verzeker u er dan van dat het uitgangsmateriaal niet besmet is met knolcyperus of maak daarover duidelijke afspraken.

Lees in Knolcyperus.pdfen het bestrijden ervan.