Brexit

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het het Verenigd Koninkrijk (VK) bereikten op 24 december 2020 een akkoord over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. In de komende weken houden we u op de hoogte van de laatste informatie via deze pagina.

Laatste update 20-01-2021

Brexit: vraag en antwoord - fytosanitaire inspecties

Brexit: erkenningsregeling voorraadkeuringen (excl. zaden)

Brexit: gebruik pre exportcertificaat voor export VK

De Britse overheid publiceerde op 8 oktober 2020 de tweede versie van het Border Operating Model gepubliceerd, met informatie over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode.
De nieuwe versie van het Border Operating Model bevat een aantal nuttige toevoegingen en aanpassingen, zoals:

  • de kortere pre-notificatietermijnen bij roll-on/roll-off-vrachtverkeer
  • een lijst van hoog-risico planten en plantaardige producten (waarvoor vanaf 1 januari 2021 direct alle nieuwe eisen gelden)
  • meer informatie over een aantal landinwaartse grensposten.
    De douaneprocedures zoals beschreven in het Border Operating Model zullen hoe dan ook van toepassing worden, ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland. Daarvoor werkt het VK aan een ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol.
  • Ook is er vanuit VK een informatiedocument opgesteld met links naar informatie in het VK.

Daarnaast is er recent concept wetgeving in de VK gepubliceerd en een Q&A. Deze is echter nog niet vastgesteld en kan dus nog worden aangepast. het geeft wel een redelijk beeld welke kant het waarschijnlijk op gaat.

Hieronder een opsomming van enkele belangrijke wijzigingen voor de import van planten en plantaardige producten.

De NVWA heeft op de site de nodige informatie staann en de concept wetteksten al verwerkt in de landeneisen.

Planten en plantaardige producten

Vanaf 1 januari 2021 gelden enkel voor hoog risico planten en plantaardige producten de volgende nieuwe importeisen:

  • Hoog risico planten en plantaardige producten moeten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat. Op de website van de Britse overheid staat de volledige lijst van hoog risico planten en plantaardig materiaal.
  • De importeur moet een vooraanmelding indienen. Meer informatie over het IT-systeem dat u hiervoor moet gebruiken wordt op een later moment bekend gemaakt. Voor zendingen per vliegtuig en zendingen die via een roll-on/roll-off locatie het VK binnenkomen moet de vooraanmelding minimaal vier uur voor aankomst van de zending in het VK worden ingediend. Voor alle zendingen die via een andere vervoerwijze het VK binnenkomen moet de vooraanmelding minimaal één dag voor aankomst in het VK gebeuren.
  • Documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties worden uitgevoerd. Deze controles vinden plaats op de plaats van bestemming en zijn 'risk-based' zijn. Importerende bedrijven die als plaats van bestemming willen opereren moeten zich laten registreren en moeten er ook voor zorgen dat hun bedrijfslocatie over adequate faciliteiten beschikt om checks uit te kunnen laten voeren.

Vanaf 1 april 2021 moeten alle gereguleerde planten en plantaardige producten aan bovenstaande eisen voldoen. Een volledige lijst van alle planten en plantaardige producten waarvoor vanaf 1 april 2021 een fytosanitair certificaat en vooraanmelding vereist is, wordt tegen die tijd gepubliceerd via de Guidance: Importing and exporting plants and plant products from 1 January 2021 van de Britse overheid. Voor producten waarvoor de laagste frequentie van checks (1%) geldt, hoeft de vooraanmelding alleen plaats te vinden wanneer de importeur daartoe wordt geïnstrueerd na het indienen van de douane-invoeraangifte. Meer informatie over dit proces moet nog worden gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2021 zijn zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten onderhevig aan een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties. De frequentie van controles en inspecties is 'risk-based'. Vanaf 1 juli vinden de controles en inspecties plaats op Border Control Posts (BCP’s). Welke producten kunnen worden gecontroleerd verschilt per BCP. Het is de verantwoordelijkheid van de importerende/exporterende partijen om ervoor te zorgen dat de zending bij de juiste BCP het VK binnenkomt. Voor een lijst van bestaande BCP’s in het VK zie de website van de Britse overheid. De Britse overheid verkent de mogelijkheden om meer BCP’s te bouwen en stelde geld beschikbaar voor havens om de benodigde infrastructuur aan te leggen. Het is dus waarschijnlijk dat de lijst van BCP’s verder groeit.

Vanaf  21 december is het mogelijk een exportinspectie voor VK aan te vragen. De exportcertificering zal echter pas na 28 december mogelijk zijn. Dit uitsluitend voor zendingen die de eerste dagen van 2021 in VK moeten zijn. Let wel: het kan zijn dat de eisen dan nog niet definitief zijn en/of nog niet volledig zijn verwerkt in e-CertNL.

Verpakkingshout

Verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. De ISPM15-standaard houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Verpakkingshout dat het VK binnenkomt kan worden geïnspecteerd om te controleren of het voldoet aan de ISPM15-standaard. De frequentie van controles wordt gebaseerd op een risicoanalyse.

CITES

Plant- en diersoorten die onder de bescherming van CITES vallen staan op één van de vier bijlagen van de verordeningen inzake de handel in wilde dieren en planten, afhankelijk van de mate van bescherming die nodig is. De importcontroles die op deze plant- en diersoorten van toepassing is, zijn afhankelijk van de bijlage waarop ze staan.

Vanaf 1 januari 2021 moet de import van CITES-soorten uit de EU voldoen aan dezelfde regels als de import van CITES-soorten die nu van kracht zijn voor derde landen.

CITES vergunningsaanvragen voor het VK worden afgehandeld door de APHA. De meeste vergunningsaanvragen worden binnen 15 werkdagen afgehandeld, maar het kan tot 30 dagen duren.

CITES-soorten dienen het VK binnen te komen via een voor CITES aangewezen point of entry (PoE). De importeur dient de benodigde documentatie (import-/exportvergunning) te overhandigen aan de UK Border Force voor inspectie en goedkeuring bij binnenkomst in het VK.

Vragen?

Bekijk de pagina Vraag en Antwoord Brexit voor vragen over fytosanitaire inspecties.

Andere vraag?
Of bel met de Naktuinbouw Brexit-informatielijn: (071) 332 61 00. Vanaf 1 januari 2021 tot 15 februari is deze op maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 20:00 uur en in het weekend van 08:00 tot 16:30 uur bereikbaar.