Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter nog niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Dat betekent dat het VK mee zal moeten doen aan de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei. Als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert, is de Brexit-datum 31 mei 2019.  Zodra het vertrek een feit is, gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn.

Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen staat vast dat bedrijven uit de agrosector sector te maken krijgen met extra procedures. Denk hierbij aan certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. Dit leidt tot langere doorvoertijden en hogere kosten.

Om ook na 31 mei of 31 oktober 2019 producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het voor bedrijven die zaken willen blijven doen met het VK essentieel om nú al actief voorbereidingen in gang te zetten. Dit geldt ook voor bedrijven die niet direct handel drijven met het VK, maar voor onderdelen van hun productieproces afhankelijk zijn van ketenpartners die wel directe zaken doen met het VK.

Vraag & Antwoord

Hoewel - gezien de situatie - nog niet alle vragen en antwoorden rond de Brexit duidelijk zijn, treft u hier een lijst met veel gestelde vragen over de Brexit (d.d.29-03-19) die wij ontvingen en de daarbij behorende antwoorden.
Staat uw vraag niet op deze lijst, dan kunt u contact opnemen met de Naktuinbouw Brexit-informatielijn, via telefoon (071) 332 61 00 of e-mail.

Het klantcontactcentrum van Douane, Belastingdienst, NVWA, KVK en RVO is te bereiken via telefoonnummer: 088 042 52 00

Zorg dat u voorbereid bent

Heeft u nog geen ervaring met douaneprocedures bij export van teeltmateriaal of eindproduct, ga dan na wat de procedures voor u inhouden. Breng dus in kaart hoe het voor u is om transacties te doen met een land buiten de EU. Want dat wordt het Verenigd Koninkrijk sowieso.

Lees hier waar u in ieder geval mee te maken krijgt bij de Brexit.

Waar moet u rekening mee houden?

Brexit leidt tot nieuwe grenzen en dus hogere invoerkosten, complexere procedures en meer controles, vergelijkbaar zijn met landen buiten de Europese Unie. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer importvergunningen, facturen, belastingen, dataverwerking en -opslag, arbeidscontracten en licenties. Zelfs als uw bedrijf niet rechtstreeks zakendoet met het Verenigd Koninkrijk, kunt u met de gevolgen te maken krijgen, bijvoorbeeld via uw toeleveranciers.

Welke stappen moet u nemen om gereed te zijn om exportinspectie aan te vragen?

Wanneer u plantaardige producten vanuit Nederland exporteert moeten deze voldoen aan de eisen die het ontvangende land daaraan stelt. Om te mogen exporteren moet u ingeschreven zijn bij de NVWA. Volg deze stappen:

  1. Registratie bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten
  2. Registratie bij de NVWA als exporteur
  3. Aanvragen toegang voor e-CertNL bij RVO
  4. Aanvragen e-herkenning bij e-CertNL
  • Denk hierbij aan voldoende doorlooptijd aangezien u te maken heeft met meerdere organisaties (enkele weken). Als u hier niet op tijd klaar voor bent, kan de exportcertificering vertraging oplopen.
  • Let op dat alle registraties op hetzelfde Kamer van Koophandel (KvK) en vestigingsnummer worden gedaan. Dit voorkomt dat bij uitwisseling van gegevens het systeem vastloopt en u geen gebruik van de dienst kunt maken.
    Heeft u vragen over e-CertNL? Onze collega's van de helpdesk helpen u graag verder.

Doorverwijzingen naar andere bronnen over de Brexit

Hulp bij Brexit; website met veel achtergronden en praktische informatie
Website NVWA over Brexit

NVWA: Exporteren planten naar Verenigd Koninkrijk na Brexit​
Brexit loket Agro-sector
Website Rijksoverheid over Brexit
Website van het Ondernemersplein over Brexit
Website Douane over Brexit
Met de Brexit-impactscan krijgt u inzicht in de gevolgen voor uw bedrijf op de komende Brexit
Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.
Brexit-evenementenkalender voor ondernemers
Aanmelding Brexit-nieuwsbrief VNO-NCW / MKB-Nederland
Importing and exporting plants and plant products if there is no withdrawal deal