Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter nog niet goedgekeurd. 

Stand van zaken sinds 17 september 2019:

De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019.

Op 6 september heeft het Britse parlement een wet over uitstel van Brexit aangenomen. Deze wet verplicht de Britse regering om uitstel aan te vragen als er op 19 oktober 2019 nog geen akkoord is bereikt tussen de EU en het VK. De Europese regeringsleiders zullen op 17 en 18 oktober 2019 tijdens de Europese Raad de stand van zaken bespreken.

Geen akkoord (No deal)

De kans bestaat helaas nog steeds dat het uiteindelijk niet lukt om met het VK afspraken over Brexit te maken. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De Nederlandse regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Nieuwe relatie met het VK

Pas na Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl

Vraag & Antwoord

Hoewel - gezien de situatie - nog niet alle vragen en antwoorden rond de Brexit duidelijk zijn, treft u hier een lijst met veel gestelde vragen over de Brexit (d.d.29-03-19) die wij ontvingen en de daarbij behorende antwoorden.
Staat uw vraag niet op deze lijst, dan kunt u contact opnemen met de Naktuinbouw Brexit-informatielijn, via telefoon (071) 332 61 00 of e-mail.

Het klantcontactcentrum van Douane, Belastingdienst, NVWA, KVK en RVO is te bereiken via telefoonnummer: 088 042 52 00

Zorg dat u voorbereid bent

Heeft u nog geen ervaring met douaneprocedures bij export van teeltmateriaal of eindproduct, ga dan na wat de procedures voor u inhouden. Breng dus in kaart hoe het voor u is om transacties te doen met een land buiten de EU. Want dat wordt het Verenigd Koninkrijk sowieso.

Lees hier waar u in ieder geval mee te maken krijgt bij de Brexit.

Waar moet u rekening mee houden?

Brexit leidt tot nieuwe grenzen en dus hogere invoerkosten, complexere procedures en meer controles, vergelijkbaar zijn met landen buiten de Europese Unie. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer importvergunningen, facturen, belastingen, dataverwerking en -opslag, arbeidscontracten en licenties. Zelfs als uw bedrijf niet rechtstreeks zakendoet met het Verenigd Koninkrijk, kunt u met de gevolgen te maken krijgen, bijvoorbeeld via uw toeleveranciers.

Welke stappen moet u nemen om gereed te zijn om exportinspectie aan te vragen?

Wanneer u plantaardige producten vanuit Nederland exporteert moeten deze voldoen aan de eisen die het ontvangende land daaraan stelt. Om te mogen exporteren moet u ingeschreven zijn bij de NVWA. Volg deze stappen:

  1. Registratie bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten
  2. Registratie bij de NVWA als exporteur
  3. Aanvragen toegang voor e-CertNL bij RVO
  4. Aanvragen e-herkenning bij e-CertNL
  • Denk hierbij aan voldoende doorlooptijd aangezien u te maken heeft met meerdere organisaties (enkele weken). Als u hier niet op tijd klaar voor bent, kan de exportcertificering vertraging oplopen.
  • Let op dat alle registraties op hetzelfde Kamer van Koophandel (KvK) en vestigingsnummer worden gedaan. Dit voorkomt dat bij uitwisseling van gegevens het systeem vastloopt en u geen gebruik van de dienst kunt maken.
    Heeft u vragen over e-CertNL? Onze collega's van de helpdesk helpen u graag verder.

Doorverwijzingen naar andere bronnen over de Brexit

Hulp bij Brexit; website met veel achtergronden en praktische informatie
Website NVWA over Brexit
NVWA: Exporteren planten naar Verenigd Koninkrijk na Brexit​
Brexit loket Agro-sector
Website Rijksoverheid over Brexit
Website van het Ondernemersplein over Brexit
Website Douane over Brexit
Met de Brexit-impactscan krijgt u inzicht in de gevolgen voor uw bedrijf op de komende Brexit
Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.
Brexit-evenementenkalender voor ondernemers
Aanmelding Brexit-nieuwsbrief VNO-NCW / MKB-Nederland
Importing and exporting plants and plant products if there is no withdrawal deal