Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Na een verzoek van de Britse regering om de datum voor deze Brexit uit te stellen tot 31 januari 2020, is de EU akkoord gegaan met het gevraagde uitstel. De nieuwe Brexit-datum wordt 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) - of zoveel eerder als het Britse parlement en het Europese parlement het terugtrekkingsakkoord hebben goedgekeurd.

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor de Brexit. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden.

Op 22 oktober stemde het Britse parlement ermee in om de Brexit wetgeving te gaan behandelen. Maar het parlement besloot hier meer tijd voor te nemen dan de Britse premier had voorgesteld. Hierdoor was de beoogde Brexit-datum van 31 oktober niet meer haalbaar voor een uittreding met akkoord. Zolang de Brexit wetgeving niet is goedgekeurd in het Britse parlement en het Europese parlement, gaat het Brexit akkoord niet in.

Stand van zaken sinds 31 oktober 2019

Geen akkoord (No deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot goedgekeurde afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig, zolang het Brexit-akkoord niet is goedgekeurd door alle partijen. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden op 31 januari 2020. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement en het Europese Parlement voor 31 januari 2020 instemmen met het Brexit akkoord, dan treedt het VK uit de EU. Vanaf de uittreding gaat dan een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven de EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Lees het terugtredingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 17 oktober (in het Engels) in een pdf-document op de website van de Europese Commissie.

Het akkoord bevat verder  afspraken over

 • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
 • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
 • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland .

Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Nieuwe relatie

Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl

Vraag & Antwoord

Hoewel - gezien de situatie - nog niet alle vragen en antwoorden rond de Brexit duidelijk zijn, treft u hier een lijst met veel gestelde vragen over de Brexit (d.d.29-03-19) die wij ontvingen en de daarbij behorende antwoorden.
Staat uw vraag niet op deze lijst, dan kunt u contact opnemen met de Naktuinbouw Brexit-informatielijn, via telefoon (071) 332 61 00 of e-mail.

Het klantcontactcentrum van Douane, Belastingdienst, NVWA, KVK en RVO is te bereiken via telefoonnummer: 088 042 52 00

Zorg dat u voorbereid bent

Heeft u nog geen ervaring met douaneprocedures bij export van teeltmateriaal of eindproduct, ga dan na wat de procedures voor u inhouden. Breng dus in kaart hoe het voor u is om transacties te doen met een land buiten de EU. Want dat wordt het Verenigd Koninkrijk sowieso.

Lees hier waar u in ieder geval mee te maken krijgt bij de Brexit.

Waar moet u rekening mee houden?

Brexit leidt tot nieuwe grenzen en dus hogere invoerkosten, complexere procedures en meer controles, vergelijkbaar zijn met landen buiten de Europese Unie. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer importvergunningen, facturen, belastingen, dataverwerking en -opslag, arbeidscontracten en licenties. Zelfs als uw bedrijf niet rechtstreeks zakendoet met het Verenigd Koninkrijk, kunt u met de gevolgen te maken krijgen, bijvoorbeeld via uw toeleveranciers.

Welke stappen moet u nemen om gereed te zijn om exportinspectie aan te vragen?

Wanneer u plantaardige producten vanuit Nederland exporteert moeten deze voldoen aan de eisen die het ontvangende land daaraan stelt. Om te mogen exporteren moet u ingeschreven zijn bij de NVWA. Volg deze stappen:

 1. Registratie bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten
 2. Registratie bij de NVWA als exporteur
 3. Aanvragen toegang voor e-CertNL bij RVO
 4. Aanvragen e-herkenning bij e-CertNL
 • Denk hierbij aan voldoende doorlooptijd aangezien u te maken heeft met meerdere organisaties (enkele weken). Als u hier niet op tijd klaar voor bent, kan de exportcertificering vertraging oplopen.
 • Let op dat alle registraties op hetzelfde Kamer van Koophandel (KvK) en vestigingsnummer worden gedaan. Dit voorkomt dat bij uitwisseling van gegevens het systeem vastloopt en u geen gebruik van de dienst kunt maken.
  Heeft u vragen over e-CertNL? Onze collega's van de helpdesk helpen u graag verder.

Doorverwijzingen naar andere bronnen over de Brexit

Hulp bij Brexit; website met veel achtergronden en praktische informatie
Website NVWA over Brexit
NVWA: Exporteren planten naar Verenigd Koninkrijk na Brexit​
Brexit loket Agro-sector
Website Rijksoverheid over Brexit
Website van het Ondernemersplein over Brexit
Website Douane over Brexit
Met de Brexit-impactscan krijgt u inzicht in de gevolgen voor uw bedrijf op de komende Brexit
Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.
Brexit-evenementenkalender voor ondernemers
Aanmelding Brexit-nieuwsbrief VNO-NCW / MKB-Nederland
Importing and exporting plants and plant products if there is no withdrawal deal