Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020. Nu geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode moet het VK zich houden aan alle EU-regels en wetten. Daarna verandert het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk ingrijpend.

Brexit heeft grote gevolgen voor bedrijven in Nederland en kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom belangrijk om de relatief korte overgangsperiode te benutten om u voor te bereiden.

Laatste update 14-09-2020

Overgangsperiode niet langer dan 31 december

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober 2019 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het VK heeft de EU verlaten op 31 januari 2020 . Nu geldt een overgangsperiode, tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

De overgangsperiode kan niet meer onder het Terugtrekkingsakkoord worden verlengd. Het VK en de EU hadden dit voor 1 juli gezamenlijk moeten doen en het VK heeft aangegeven dit niet te willen doen.  Lees het terugtredingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 12 november

Het akkoord bevat afspraken over

 • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU. Voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
 • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
 • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland .

Nieuwe relatie

De EU en het VK kunnen tijdens de overgangsperiode onderhandelen over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK bijvoorbeeld af onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de details van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK is er pas als de onderhandelingen zijn afgerond, aan het eind van de overgangsperiode. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten eerst worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan komt er aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit.

In ieder geval verandert de relatie van de VK met de EU. Er komen bijvoorbeeld controles en administratieve handelingen aan de grens van het VK en de EU. Zo moet u aangifte doen als u goederen invoert of uitvoert.

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met de Naktuinbouw Brexit-informatielijn, via telefoon (071) 332 61 00 of e-mail.
Het klantcontactcentrum van Douane, Belastingdienst, NVWA, KvK en RVO is te bereiken via telefoonnummer: 088 042 52 00

Zorg dat u voorbereid bent vóór 31 december 2020

Heeft u nog geen ervaring met douaneprocedures bij export van teeltmateriaal of eindproduct, ga dan na wat de procedures voor u inhouden. Breng dus in kaart hoe het voor u is om transacties te doen met een land buiten de EU. Want dat wordt het Verenigd Koninkrijk sowieso.

Lees hier waar u in ieder geval mee te maken krijgt bij de Brexit.

Kweekt u Lavandula sp,  Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis en wilt u dit kunnen exporteren naar het VK, dan dient u  nu al actie te ondernemen. Lees dan de aanvullende informatie hierover.

Waar moet u rekening mee houden?

Brexit leidt tot nieuwe grenzen en dus hogere invoerkosten, complexere procedures en meer controles, vergelijkbaar zijn met landen buiten de Europese Unie. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer importvergunningen, facturen, belastingen, dataverwerking en -opslag, arbeidscontracten en licenties. Zelfs als uw bedrijf niet rechtstreeks zakendoet met het Verenigd Koninkrijk, kunt u met de gevolgen te maken krijgen, bijvoorbeeld via uw toeleveranciers.

Welke stappen moet u nemen om gereed te zijn om exportinspectie aan te vragen?

Wanneer u plantaardige producten vanuit Nederland exporteert moeten deze voldoen aan de eisen die het ontvangende land daaraan stelt. Om te mogen exporteren moet u ingeschreven zijn bij de NVWA. Volg deze stappen:

 1. Registratie bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten
 2. Registratie bij de NVWA als exporteur
 3. Aanvragen toegang voor e-CertNL bij RVO
 4. Aanvragen e-herkenning bij e-CertNL
 • Denk hierbij aan voldoende doorlooptijd aangezien u te maken heeft met meerdere organisaties (enkele weken). Als u hier niet op tijd klaar voor bent, kan de exportcertificering vertraging oplopen.
 • Let op dat alle registraties op hetzelfde Kamer van Koophandel (KvK) en vestigingsnummer worden gedaan. Dit voorkomt dat bij uitwisseling van gegevens het systeem vastloopt en u geen gebruik van de dienst kunt maken.
  Heeft u vragen over e-CertNL? Onze collega's van de helpdesk helpen u graag verder.

Doorverwijzingen naar andere bronnen over de Brexit

Hulp bij Brexit; website met veel achtergronden en praktische informatie
Website NVWA over Brexit
NVWA: Exporteren planten naar Verenigd Koninkrijk na Brexit​
Brexit loket Agro-sector
Website Rijksoverheid over Brexit
Website van het Ondernemersplein over Brexit
Website Douane over Brexit
Met de Brexit-impactscan krijgt u inzicht in de gevolgen voor uw bedrijf op de komende Brexit
Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.
Brexit-evenementenkalender voor ondernemers
Aanmelding Brexit-nieuwsbrief VNO-NCW / MKB-Nederland
Importing and exporting plants and plant products if there is no withdrawal deal