Certificaat- en inspectieplichtige materialen (import)

Bijna alle plantaardige producten moeten bij import in de EU voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Het betreft groente, fruit, sierteeltproducten en zaden; voor veel van deze producten is de certificaatplicht nieuw.

De certificaatplicht geldt niet voor vruchten van: ananas (Ananas comosus), banaan en bakbanaan (Musa), dadels (Phoenix dactylifera), doerian (Durio zibethinus) en kokosnoot (Cocos nucifera, met en zonder schil). Ook is een certificaat niet nodig voor zaden voor consumptie, en voor bewerkte producten, zoals granen, linzen, erwten, gepelde noten, koffiebonen en cacaobonen. Echter, zaaizaden van deze producten vallen wel onder de certificaatplicht.

Van de certificaatplichtige producten die voor 14 december 2019 niet certificaatplichtig waren, wordt als onderdeel van de nieuwe regelgeving 1% van de zendingen geïnspecteerd. Er wordt gecontroleerd of het fytosanitair certificaat aanwezig is en of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn. De keurmeester neemt het certificaat in, maar u kunt de keurmeester vragen om een copy-conform ten behoeve van re-export. Certificaten van de zendingen van deze nieuwe certificaatplichtige producten, die niet zijn geïnspecteerd, moet u drie jaar in de eigen bedrijfsadministratie bewaren. Deze certificaten hoeven dus niet ingestuurd te worden – zoals wel verplicht is bij zendingen die vallen onder ‘reduced checks’. De NVWA kan komen controleren of u aan deze bewaarplicht voldoet.

Bekijk hier het totale register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import (NVWA).

Ook het Fytosanitair certificaat moet aan bepaalde eisen voldoen.

Linken

Vragen en antwoorden

 1. Wat moet ik doen als ik producten ontvang met een fytosanitair certificaat?
  Allereerst controleert u of er sprake is van inspectieplicht. Gebruik hiervoor het register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import (NVWA). 
  Komt uw product voor in dit register, dan meldt u uw product aan in CLIENT Import.
 2. Welke controle komt er voor producten waarvoor wel een fytosanitair certificaat nodig is, maar er geen eisen zijn of inspectie voor nodig is?
  In de loop van 2020 wordt voor deze producten 1% van de zendingen geïnspecteerd. Er wordt dan gecontroleerd of het fytosanitair certificaat aanwezig is en of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn. Het fytosanitair certificaat wordt door de keurmeester ingenomen, maar u kunt de keurmeester vragen om een copy-conform ten behoeve van re-export.
 3. Wat doe ik met fytosanitaire certificaten van producten die niet geïnspecteerd zijn?
  Let op! Als er sprake is van inspectieplicht, dan moet er altijd inspectie plaatsvinden. Enige uitzondering is producten die vallen onder reduced checks. Het gaat dan om import van snijbloemen uit bepaalde bestemmingen. Als het gaat om producten waarvoor vanaf 14 december 2019 een fytosanitair certificaat verplicht is zonder bijzondere eisen zijn er twee opties:
  - De zending valt in de steekproef van 1%-inspectie
  Na afloop van de inspectie wordt het fytosanitaire certificaat ingenomen
  - De zending valt buiten de steekproef
  Het fytosanitair certificaat bewaart u minimaal drie jaar in uw administratie. U hoeft het document dus niet in te sturen naar de keuringsdienst. De NVWA kan komen controleren of u aan de bewaarplicht voldoet.

Andere vraag?