Disclaimer Rasbeschrijvingen

De op deze site aanwezige gegevens stelt Naktuinbouw ter beschikking en zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor (specifieke) informatie, gericht op uw situatie, raden wij u altijd aan contact op te nemen met één van onze medewerkers.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan, waaronder de rasbeschrijvingen met de daarbij behorende onderzoeksresultaten, te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen uitsluitend voor informatieve – derhalve geen commerciële – doeleinden en op voorwaarde, dat onderstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Het is niet toegestaan om op basis van de hier gepubliceerde rasbeschrijvingen beslissingen te laten nemen voor toelating danwel kwekersrechtverlening van het ras in andere lidstaten. 

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door Naktuinbouw. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Copyright © stichting Naktuinbouw. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Naktuinbouw.