18 maart eerste bijeenkomst klankbordgroep Eindproduct

Publicatiedatum Nieuws: 14 februari 2020

Naktuinbouw brengt een klankbordgroep Eindproduct bij elkaar om te praten over de gevolgen van de nieuwe Plantgezondheidswet. Er zijn bedrijven met eindproducten benaderd om deel te nemen. Ook de NVWA, LTO, de veiling Royal Flora Holland zijn geïnteresseerd. Op 18 maart komt de klankbordgroep voor het eerst samen.

Keuring van eindproduct

Op 14 december 2019 werd de EU-Plantgezondheidsverordening van kracht. In februari 2020 is de Plantgezondheidswet aangenomen door de Tweede Kamer. De Plantgezondheidswet is de Nederlandse vertaling van de EU-Plantgezondheidsverordening. Bedrijven met eindproducten moeten zich nu ook registreren bij Naktuinbouw.

Het gaat voornamelijk om bedrijven met kamer, perk- en potplanten

Deze producten zijn niet bedoeld om te worden uitgeplant, de doelgroep is de consument. De eindproducten zijn al in de uiteindelijke verkoopeenheid zo opgetuigd dat ze bedoeld zijn voor de eindgebruiker. Dit eindproduct zit al in een pot, in een hoes, met steeketiket, met gebruiksvoorschriften, enzovoorts. De consument koopt het en gooit het uiteindelijk weer weg. De fytosanitaire risico’s voor deze producten zijn gering.   

Op dit moment heeft Naktuinbouw al bijna 1.100 nieuwe bedrijven geregistreerd 

In een eerste gesprek bij de nieuw te registreren bedrijven legt Naktuinbouw kosteloos uit wat de registratie inhoudt. In het voorjaar van 2020 worden de administratieve controles plus gewasinspectie uitgevoerd. Dat betekent heel veel werk in een korte periode. Keurmeesters worden hier speciaal voor getraind. We gaan dit werk verspreiden over het hele jaar. De bedrijven met een hoog risico gewas krijgen als eerste een administratieve controle plus gewasinspectie.

Wat wordt er besproken in de bijeenkomst op 18 maart?

Op de agenda staan de volgende punten:

  • Toepassing van wet- en regelgeving
  • Eisen aan het plantenpaspoort
  • Autorisatie procedure
  • Implementatie op de bedrijven
  • Uitvoer administratieve controle
  • Fytosanitaire risico’s
  • Ervaringen met Naktuinbouw
  • Verbetersuggesties bespreken
  • Hoe gaan we verder met deze klankbordgroep?

Naktuinbouw houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.