Wijziging tariefstructuur Eindproduct

Publicatiedatum Nieuws: 16 december 2021

De berekening van tarieven voor geregistreerde bedrijven in de sector eindproduct, dus bedrijven met pot-, perk-, of kuipplanten wijzigt per 1 januari 2022.

Eindproduct

We berekenen de basisbijdrage op basis van uw areaal. In de basisbijdrage zit een keuring van één uur verwerkt. Als de keurmeester meer uren nodig heeft dan berekenen we dit apart.

Perceelsopgave en tarievenlijst

Het areaal geeft u op via de perceelsopgave aan het begin van het jaar. De tarieven per categorie vindt u in de tarievenlijst Keuringen 2022. Met deze categorieën bereiken we dat bedrijven betalen naar rato van de oppervlakte. Voorheen berekenden we alle bedrijven eenzelfde tarief. Nu betalen kleinere bedrijven minder en de grotere bedrijven meer.