Landeneisen en basisnormen

Voordat u gaat exporteren moet u in het ontvangende land opvragen welke eisen van toepassing zijn op het product dat u wilt exporteren. Dit kan standaardwetgeving of een invoervergunning zijn.

Vervolgens kunt u deze eisen vergelijken met de landeneisen.

De landeneisen zijn in e-CertNL vertaald en worden vanuit het systeem getoond op de handwijzer. Op de pagina ‘landeneisen’ staat per land, per sector een link naar de eisen vermeld. Daarnaast moeten alle producten voldoen aan de basisnormen van Nederland.

In sommige gevallen is een monstername van de te exporteren partij verplicht. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij Naktuinbouw voor Exportbemonstering.

Soms ligt er een eis op monstername of dient een teler/leverancier in een register te staan. Anders is export niet mogelijk. Deze registers beheert de NVWA.

Linken

Vragen en antwoorden

  1. De landeneis komt niet overeen met de permit/invoervergunning. Wat moet ik doen?
    Wijkt de invoervergunning (permit) uit het ontvangende land af van de landeneis? Vraag dan bij de NVWA een Instructie voor Invoervergunning (IVI) aan.