Export naar Russische Federatie (en Oost Europese Aziatische landen)

Het Ministerie van LNV heeft de NPPO van Russische Federatie (RU) uitgenodigd voor een systeemaudit. Wij hopen dat deze op korte termijn plaatsvindt. Voorwaarde voor export naar de Russische Federatie is traceerbaarheid. Dat betekent dat partijen en percelen geregistreerd moeten worden bij Naktuinbouw. Omdat de eisen van de Oost Europese Aziatische (EAEU) landen voor een belangrijk deel overeenkomen, is ervoor gekozen om hierover ook een aantal zaken te vermelden.

(Datum: 6-11-2020)

Op deze pagina informeren wij u over de meest recente situatie

Naktuinbouw heeft in nauw overleg met de NVWA de mogelijkheden voor u uitgewerkt. De Russische NPPO is gevraagd welke informatie men voorafgaand aan de audit wil ontvangen. Wat hieronder weergegeven wordt, kan dus nog veranderen.

Hoe kom ik in aanmerking voor export naar de Russische Federatie?

Daarvoor gelden deze regels:

 • Producenten leveren de informatie in dit document aan bij Naktuinbouw (zie ook stap 1). En zij gaan akkoord met het delen van deze informatie, waaronder met de Russische Federatie. 
 • Deelnemers nemen onderstaande stappen, inclusief aanvullende perceelskeuringen die voor bepaalde gewasgroepen nodig zijn.  
  • Voor de meeste gewassen volstaat de huidige perceelskeuring op de kwekerij als basis. Dit naast de gebruikelijke exportinspectie die nodig is voor export naar 'derde landen'.
   Voor een beperkt aantal gewassen gelden aanvullende eisen. Dit geldt voor de gewassen:
   • Quercus spp, Castanea spp. Lithocarpus densiflorus, Castanopsis chrysophylla en Fagus sylvatica. Perceel vrij van: Dryocosmus kuriphilus.                                                            
   • Naaldbomen (behalve Thuja, Taxus). Perceel vrij van: Leptoglossus occidentalis.
   • Fragaria partij bemonsteren op Colletotrichum acutatum. Voor zaailingen gelden extra eisen, zie de landeneisen.
   • Rubus perceel vrij van: Impatiens necrotic spot virus en Colletotrichum acutatum
   • Chrysanthemum eindproducten perceel vrij van: Chrysanthemum stunt viroid, Didymella lizulicola, Puccinia horiana.
   • Pelargonium eindproducten perceel vrij van: Puccinia pelargonii-zonalis, Ralstonia solanacearum
 • Alleen in Nederland geproduceerde boomkwekerijgewassen komen in aanmerking voor export naar Russische Federatie.

Let op: de Russische Federatie werkt met importpermits. Deze permits moeten nog verstrekt worden. De NVWA kan op basis van de importpermit een IVI verstrekken. Het kan zijn dat er aanvullende eisen gesteld worden, waar niet (direct) aan voldaan kan worden.

Let op: er gelden ook aanvullende eisen voor de export van sierteelt onder glas vanwege Californische trips. Zie website NVWA voor details.

Welke stappen moet ik nemen om (zodra dit mogelijk is) te kunnen exporteren naar de Russische Federatie?

Let op: voor een efficiënte exportinspectie is het aan te raden om ook voor de overige EAEU landen de informatie onderstaande stappen te volgen.

 1. U geeft uw partijgegevens op aan Naktuinbouw. U vult hiervoor dit document in en mailt het aan: boomkwekerij@naktuinbouw.nl.
  • Let op: geef alle percelen waarvan u wilt dat uw gewassen in aanmerking komen voor export naar de Russische Federatie op perceels- en geslachts- en cultivarniveau op bij Naktuinbouw. Meldt hierbij of de hierboven genoemde gewassen wel of niet op dit perceel worden geteeld.
    
 2. Naktuinbouw maakt een keuringsopdracht (bezoekorder) aan. Hierin staat een speciaal keuringskader om op uw kosten op basis van de huidige tariefstelling deze percelen te keuren. Na de perceelskeuring ontvangt u een Rapportage Keuringstoezicht (RKT) voor de EAEU* landen. EAEU- landen zijn de Oost Europese Aziatische landen: Armenië (AM), Belarus (BY), Kazachstan (KZ), Kirgizië (KG) en de Russische Federatie (RU).

 3. leverancier/kweker: Heeft u één of meer van de vijf genoemde gewassen (Quercus spp, Castanea spp. Lithocarpus densiflorus, Castanopsis chrysophylla, Fagus sylvatica), naaldbomen (behalve Thuja, Taxus) en/of Rubus of Fragaria op het perceel staan? Dan is het belangrijk om op het leveranciersdocument het nummer van het keurobject (Keurobject KJ-20-…..) op regelniveau bij het gewas te vermelden. 
  • Het nummer van het keurobject vindt u terug op het Naktuinbouw Rapportage Keuringstoezicht (zie onder). Bij de exportinspectie neemt Naktuinbouw een kopie van het leveranciersdocument in.
    
 4. Exporteur: U vraagt vervolgens een exportinspectie voor RU aan. Hiervoor gebruikt u e-CertNL. U vult het keurobjectnummer in in het veld 'referenties' op het tabblad zending:

Let op: Als u alleen op  Armenië (AM), Belarus (BY), Kazachstan (KZ), Kirgizië (KG) exporteert is bovenstaande niet noodzakelijk wel wenselijk. Dit versnelt de exportinspectie. Indien dit niet is gedaan dient bij de exportinspectie de Rapportages keuringstoezicht (RKT's) getoond te worden.
Naast deze informatie zijn ook de actuele NVWA landeneisen van toepassing.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder:

Meer informatie over de genoemde organismen?

Waarnemingen kunnen jaarrond worden gedaan aan de hand van aanwezige verse (groen) of oude (necrotische) gallen. Deze zijn zelfs het best te zien in de bladloze periode. De verdikte gallen zijn dan duidelijker waar te nemen dan door een bladerdek. Zie voor meer informatie deze websites: https://gd.eppo.int/taxon/DRYCKU en https://gd.eppo.int/taxon/DRYCKU/photos