Regelgeving - eisen - registers (export)

Vanuit de wetgeving of herhalende invoervergunningen stelt de NVWA de landeneisen (voor derde landen) op. Exporteurs kunnen de landeneisen inzien.

In de landeneisen zijn de eisen opgenomen die het ontvangende land stelt aan de binnenkomende producten. Ook kan het zijn dat kwekers/leveranciers of producten in registers vermeld moeten zijn. Deze registers kunt u inzien op de website van Naktuinbouw.

Linken

Vragen en antwoorden

 1. Mijn klant zegt dat de landeneisen niet kloppen. Wat nu?
  Met opmerkingen van uw klant in het ontvangende land kunnen we niets. Heeft u een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land? Dan kunt u dit naar de planning sturen. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.
 2. Worden wijzigingen in de regelgeving van een land automatisch verwerkt?
  Als deze wijzigingen bekend zijn (gemaakt) bij de NVWA wel. Maar niet alle wijzigingen zijn altijd bekend bij de NVWA. Weet u de wijzigingen wel? Stuurt u dan een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land of een link naar de betreffende wettekst naar de planning. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.
 3. In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over voortkweking en sierdoeleinden. Wat houdt dit in?
  Er wordt gesproken van ‘voortkweking’ als het teeltmateriaal betreft. ‘Sierdoeleinden’ wordt gebruikt voor de overige gebruiksdoelen.
 4.  In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over visueel vrij (voortkweking) en praktisch vrij (sierdoeleinden). Wat is het verschil?
  ‘Visueel vrij’ wil zeggen dat er geen zichtbare organismen aanwezig mogen zijn. ‘Praktisch vrij’ wil zeggen dat het heel beperkt aanwezig mag zijn. Echter elk land heeft organismen benoemd die voor dat land Q organismen betreft. Hiervoor geldt een nultolerantie. Deze organismen staan ook op de handwijzer genoemd.

Andere vraag?