Extra eisen aan planten vanwege Liriomyza (mineervlieg)

Wilt u kruidachtige planten of stekken verhandelen naar Ierland? Dan moet het materiaal voldoen aan extra eisen. Met deze eisen wil dit land voorkomen dat Liriomyza (mineervlieg) het land binnenkomt. Voor handel naar dit beschermde gebied binnen de EU heeft u een plantenpaspoort PZ nodig.

Laatste update 21-9-2022

Om u goed te informeren, werken wij mogelijke vragen uit in vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of wilt u extra informatie? Neem dan contact op met de Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen via (071) 332 61 29 of via e-mail.

Teeltmateriaal van deze producten

Voor teeltmateriaal is een maandelijkse controle in de kas nodig. Dit is vergelijkbaar met de keuringsfrequentie ten behoeve van het plantenpaspoort. Wilt u gebruik maken van de optie om met een PZ-plantenpaspoort te kunnen leveren, neem dan contact op met de bedrijfskeurmeester.

Waarom zijn er extra eisen?

Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis en Liriomyza trifolii komt in Ierland niet voor. Dat wil dit land graag zo houden. In dit bericht spreken we over Liriomyza. De reden is dat deze drie organismen dezelfde symptomen geeft en de eisen hetzelfde zijn. De extra eisen zijn bedoeld om meer zekerheid te krijgen dat Liriomyza niet met deze planten meereizen.

Om welke gewassen gaat het?

Het gaat om alle kruidachtige gewassen. Uitgezonderd zijn de ondergrondse delen.

De definitie van kruidachtig gewas is: "Planten die onder natuurlijke omstandigheden bladeren en stengels hebben die aan het eind van het groeiseizoen bovengronds afsterven. Ze hebben geen houtachtige stengel en geen of nauwelijks secundaire diktegroei. Een kruidachtige plant kan eenjarig, tweejarig of vast zijn".

Twijfelt u of uw gewas onder deze definitie valt, neem dan contact op met uw bedrijfskeurmeester.

Welke eisen zijn van toepassing?

Planten die vervoerd worden naar Ierland moeten vrij zijn van Liriomyza. Er zijn drie mogelijkheden om aan deze eis te voldoen:

 1. Het compartiment waarin de planten geteeld worden, is vrij van Liriomyza. Dit is niet van toepassing op buitengeteelde gewassen.
 2. De planten zijn vrij bevonden van Liriomyza door een partij-inspectie. Daarnaast moet er een passende maatregel tegen Liriomyza zijn genomen.
 3. Uitsluitend voor in-vitro planten: teelt van materiaal vrij van Liriomyza en geteeld onder steriele omstandigheden en vervoerd in doorzichtige containers. Deze voldoen hiermee aan de eisen.

De regel is dat dit geldt voor: Planten van kruidachtige soorten bestemd voor opplant, met uitzondering van bollen, stengelknollen, planten van de familie Gramineae, wortelstokken, zaden en knollen. Als er geen levende groene bovengrondse delen meer zijn, dan blijft er m.i. niet meer over, dan de plantendelen die uitgezonderd zijn. Dan is het PZ-paspoort niet nodig. Hierbij moeten de planten bovengronds al volledig zijn afgestorven. Als er nog wat groene delen aanwezig zijn is een ZP-paspoort dus wel nodig zijn.

Compartiment vrij van Liriomyza

Hoe werkt compartiment vrij van Liriomyza?

 1. U verzoekt Naktuinbouw om deelname aan deze mogelijkheid. Dit doet u via onze Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen.
 2. De keurmeester voert de komende drie maanden, maandelijks, een controle bij u uit.
  Tijdens deze periode voldoen de planten nog niet aan de eis.
 3. Is in deze periode van drie maanden geen Liriomyza is aangetroffen? Dan mag u voor de planten een Plant Passport-PZ gebruiken. Hoe u dit doet spreken we af in een autorisatieovereenkomst.
 4. Zolang er planten in het compartiment aanwezig zijn, voert de keurmeester elke maand een controle bij u uit. Alleen dan kunt u met Plant Passport-PZ blijven leveren.
 5. Is er een vondst van Liriomyza? Dan mag u het plantenpaspoort niet meer gebruiken. U neemt maatregelen om de Liriomyza te bestrijden. Daarna start het proces weer bij punt 2.
 6. Wilt u eerder stoppen met deelname? Neemt u dan contact op met Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen. De deelname wordt stopgezet. U kunt geen gebruik meer maken van het Plant Passport-PZ. Besluit u vervolgens om weer deel te nemen, dan begint het proces weer bij punt 1.

 

Waar let de keurmeester op bij de controle compartiment vrij van Liriomyza?

De keurmeester controleert visueel of het compartiment vrij is van Liriomyza. Belangrijk is dat er in het compartiment geen enkele Liriomyza gevonden mag worden. Uiteraard moeten de planten vrij zijn. Maar ook bij een vondst van Liriomyza op een vangplaat, onkruid, andere aanwezige planten, etc. voldoen de planten niet aan de eis. 

Wat moet ik regelen om controle compartiment vrij aan te kunnen vragen?

Hiervoor moet u geregistreerd zijn bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten.

 

Partij-inspectie vrij van Liriomyza

Wie voert de partij-inspectie uit?

Verzorgt Naktuinbouw de exportinspectie of is dit nieuw voor u en teelt u planten op een perceel of kas? Lees dan verder op deze pagina.

Hoe ziet een partij-inspectie voor Liriomyza eruit?

 1. U zorgt dat de planten gereed staan voor vervoer.
 2. U vraagt via e-CertNL een inspectie aan en maakt een pre-exportcertificaat op.
 3. De keurmeester voert de inspectie uit. Hij beoordeelt steekproefgewijs planten op de aanwezigheid van Liriomyza. Op aanwijzing van de keurmeester helpt u bij het openen en sluiten van verpakkingen, etc. Dit versnelt de inspectie en verlaagt de kosten.
 4. Vindt de keurmeester Liriomyza? Dan is de partij niet geschikt.
 5. Daarnaast controleert de keurmeester of er een passende maatregel is genomen om Liriomyza te bestrijden of te voorkomen
 6. Vindt de keurmeester geen Liriomyza? Dan voldoet de partij aan de eisen. De keurmeester waarmerkt het pre-exportcertificaat. Dit pre-exportcertificaat is de onderbouwing van het Plant Passport-PZ. Zorg dat het format wat u hiervoor wilt gebruiken is voorgelegd aan de Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen en is goedgekeurd.
 7. U brengt zelf het plantenpaspoort met de juiste kenmerken aan aan de handelseenheid. 

Er kan sprake zijn van een plantenmix. Dan is een gewas wat moet zijn voorzien van een Plant Passport-PZ gecombineerd met gewas waar dit niet hoeft. Het plantenpaspoort PZ brengt u alleen aan op een handelseenheid en voor het product waarvoor de PZ eis van toepassing is.

Plant Passport-PZ 

Hoe kan mijn afnemer zien dat mijn planten aan de eisen voldoen?

Planten die aan de eis voldoen zijn herkenbaar aan een Plant Passport-PZ met een specifieke code. Door deze code is voor iedereen duidelijk dat de planten geschikt zijn voor beschermde gebieden met de Liriomyza-eis. Er zijn twee opties beschikbaar, namelijk de EPPO codes of de wetenschappelijke namen:

EPPO codes:

 'LIRIBO, LIRIHU, LIRITR'

Wetenschappelijke namen:

'Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii'

U kiest één van de opties en brengt dan deze aanduiding aan op hetzelfde plantenpaspoort.

Leg uw keuze en de juiste opmaak voor aan de Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen zodat u zeker weet dat u dit juist noteert. Dit wordt dan opgenomen in uw autorisatieovereenkomst.

Wat is een plantenpaspoort?

Dit is een informatiedrager met als doel traceerbaarheid in de keten. Meer informatie over het plantenpaspoort leest u hier: Vraag en antwoord plantenpaspoort en plantgezondheidsverordening.