Export

Sinds 2013 voert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) exportinspecties zelf uit. Daarvoor werd dit gedaan door Naktuinbouw. Onder export wordt het versturen van teeltmateriaal naar landen buiten de Europese Unie verstaan.

Over deze keuring

Wanneer u plantaardige producten vanuit Nederland exporteert moeten deze voldoen aan de eisen die het ontvangende land daaraan stelt. Om te mogen exporteren moet u ingeschreven zijn bij de NVWA. Volg deze stappen om gereed te zijn om inspecties aan te kunnen vragen.

 1. Registratie bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten
 2. Registratie bij de NVWA als exporteur
 3. Aanvragen toegang voor e-CertNL bij RVO
 4. Aanvragen e-herkenning bij e-CertNL
 • Denk hierbij aan voldoende doorlooptijd aangezien u te maken heeft met meerdere organisaties (enkele weken). Als u hier niet op tijd klaar voor bent, kan de exportcertificering vertraging oplopen.
 • Let op dat alle registraties op hetzelfde Kamer van Koophandel (KvK) en vestigingsnummer worden gedaan. Dit voorkomt dat bij uitwisseling van gegevens het systeem vastloopt en u geen gebruik van de dienst kunt maken.
  Heeft u vragen over e-CertNL? Onze collega's van de helpdesk helpen u graag verder.

Regelgeving

Voordat u gaat exporteren moet u in het ontvangende land opvragen welke eisen van toepassing zijn op het product dat u wilt exporteren. Dit kan standaard wetgeving of een invoervergunning zijn. Vervolgens kunt u deze eisen vergelijken met de landeneisen op de website van de NVWA. Als de informatie verschillend is, dan moet u dit aan de NVWA doorgeven. Zij bekijken vervolgens of er inderdaad verschillen zijn en op welke manier aan de eisen moet worden voldaan. Daarna nemen zij aanvullende eisen op in de landeneis of wordt een 'Instructie voor invoervergunning' afgegeven.

Daarnaast moet het materiaal ook voldoen aan de eisen van de EU.

Procedure

Tijdens de exportinspectie moet de zending aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Zending staat bijeen
 • Zending is duidelijk gescheiden van andere partijen
 • Het materiaal is verpakt voor verzending

De keurmeester controleert tijdens de inspectie of aan de voorwaarden van het derde land wordt voldaan. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Controle van het fytosanitaire certificaat
 2. Controle van de identiteit van het materiaal
 3. Fysieke inspectie

Het nemen van een monster voor laboratoriumonderzoek is in sommige gevallen noodzakelijk. De keurmeester neemt in dat geval pas een beslissing wanneer de analyse van het monster bekend is. Is alles in orde dan kan het fytosanitaire certificaat worden gewaarmerkt. e-CertNL (CLIENT export) genereert op basis van opgegeven informatie een correct opgemaakt sjabloon. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt moet het fytosanitair certificaat handmatig door de aanvrager worden opgemaakt.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2020 (pdf).

Aanmelden

Is er exportbemonstering nodig voordat u een exportinspectie kunt aanvragen? Dan leest u op de pagina Aanvragen exportbemonstering hoe u de aanvraag doet.
Een fytosanitair certificaat opmaken en een inspectie aanvragen gaat gemakkelijk in e-CertNL (CLIENT export). Het systeem is ontwikkeld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met de NVWA, het bedrijfsleven en de keuringsdiensten. Voor veel sectoren is het gebruik van e-CertNL verplicht. Maakt de sector nog geen verplicht gebruik van e-CertNL, dan is het mogelijk om per e-mail of fax aan te vragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier exportinspecties. Voor het verwerken van aanvragen via dit formulier brengen wij extra kosten in rekening.

Om een efficiënte planning te kunnen maken is het belangrijk om de gegevens tijdig aan te leveren. Doe de aanvraag bij voorkeur een dag van te voren. De inspecties vinden plaats in tijdsblokken. Als aanvrager kiest u zelf een tijdsblok. Bij een aanvraag met e-CertNL wordt een terugmelding gegeven. In onderstaande tabel zijn de tijdsblokken te vinden.

TijdsblokTijdsnotatie e-CertNL

Aanvraag tijdsblok

per fax/e-mail

Hele dag12.151
Hele ochtend10.154
Hele middag15.157
8.00-10.00 uur8.152
10.00-12.00 uur11.155
13.00-15.00 uur13.153
15.00-17.00 uur16.156

Vragen?