Inzenden van monsters

Wij verzoeken u de monsters voor verzending aan te melden bij de planning van het toetslaboratorium. U kunt uw aanmelding sturen naar laboratoria@naktuinbouw.nl. Eventueel zijn wij ook telefonisch bereikbaar via het nummer (071) 33 26 240. 

Inzendformulier voor zaden

Inzendformulier materiaal anders dan zaden

Monstername zaden

  • Zadentoetsen zijn ontwikkeld en gevalideerd voor onbehandelde zaden. Zaadbehandelingen (gewasbeschermingsmiddelen) kunnen de betrouwbaarheid van de gezondheidsonderzoeken beïnvloeden. Stuur daarom bij voorkeur onbehandelde zaadmonsters in. Dit is niet van toepassing voor toetsen waarbij expliciet vermeld staat dat de toets op behandeld zaad wordt uitgevoerd.
  • Als het zaad ontsmet is, verzoeken we u dit te vermelden. Dit in verband met de veiligheid van onze medewerkers en mogelijke beïnvloeding van de toetsen.
  • Vochtmonsters dienen dampdicht verpakt opgestuurd te worden.

Monstername bladmateriaal

  • Let erop dat u geen materiaal op vrijdag verstuurt in verband met het weekend. 
  • Wij ontvangen uw materiaal graag uiterlijk op woensdag vóór de week van de toetsing.
  • De monsters moeten individueel verpakt en gelabeld zijn.
  • Het materiaal dient in een dichte zak verpakt te zijn. Zo voorkomen we dat uw monsters in aanraking kan komen met andere monsters. Mochten de monsters niet dicht verpakt zijn, kunnen wij ze helaas niet in behandeling nemen.
  • Indien u materiaal aanlevert voor toetsing op potyvirus, wilt u dan een dubbele hoeveelheid materiaal insturen. Dit in verband met de verwerking van het monster.
  • Vermeld op de doos de afzender.

Monstername materiaal voor virusvrij maken

Voor het inzenden van materiaal voor virusvrij maken, gelden speciale voorwaarden. U kunt deze opvragen bij Naktuinbouw Toetscentrum Horst; toetscentrum@naktuinbouw.nl of via telefoonnummer (077) 398 59 19.

 

Verzendadres

Naktuinbouw

T.a.v. Administratie Laboratoria

Postbus 40

2370 AA Roelofarendsveen