Bacterietoets op koolzaad geoptimaliseerd

Publicatiedatum Nieuws: 18 mei 2020

De toets voor het opsporen van Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) en Xanthomonas campestris pv. raphani (Xcr) op koolzaad (Brassica oleracea L.) is verder geoptimaliseerd. Dit hebben wij gedaan door een spike-extractiestap toe te voegen aan de uitplaatmethode. Hiermee volgen wij de internationale standaard.

Kool

Met ingang van 1 mei 2020 voeren wij de Xcc/Xcr uitplaattoets alleen nog met spike uit

Dit geldt zowel voor behandeld (met warm water) als onbehandeld zaad. Alle monsters die na 1 mei bij Naktuinbouw zijn ingeschreven, worden met de nieuwe methode getoetst.

De uitplaattoets wordt bevestigd door eventuele vervolgtoetsen

Als er in de uitplaattoets positieve kolonies gevonden worden, voeren wij zoals gebruikelijk bij deze toets een real-time PCR uit. Mocht de PCR geen duidelijke uitslag geven, dan volgt nog een pathogeniteitstoets.

U kunt verschillende monstergroottes bij ons aanvragen

Wij toetsen monsters in veelvouden van (minimaal) 10.000 zaden. Standaard toetsen wij op monsters van 10.000, 30.000, 50.000 of 100.000 zaden. U kunt de zaden zowel onbehandeld als behandeld bij ons aanleveren. Wel verzoeken wij u op het inzendformulier aan te geven of de zaden behandeld zijn.

De tarieven zijn aangepast

Met de toegevoegde spike-stap is de toets bewerkelijker dan de eerdere werkwijze. Daarom hebben wij de tarieven voor de nieuwe PCR-toetsen verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe tarieven (exclusief basisbedragen):

Onbehandelde zaden:

  • 10.000 zaden: € 189,10
  • 30.000 zaden: € 226,90
  • 50.000 zaden: € 331,20
  • 100.000 zaden: € 460,70

Behandelde zaden:

  • 10.000 zaden: € 234,50
  • 30.000 zaden: € 268,30
  • 50.000 zaden: € 390,00
  • 100.000 zaden: € 527,90