Bedrijfsproeven voor toelating in Nederland per 2021

Publicatiedatum Nieuws: 02 november 2020

DUS-onderzoek vindt meestal helemaal bij Naktuinbouw plaats. Als het DUS-onderzoek voor toelating is, kan het ook deels plaatsvinden op het bedrijf zelf. We zijn van plan om vanaf 2021 € 100,- in rekening te brengen voor een bedrijfsproef. Voor dit bedrag beoordelen we de resultaten van de bedrijfsproef en voegen deze samen met die van het officiële onderzoek.

DUS-onderzoek Sla

Rassen sneller toegelaten met bedrijfsproeven

Bedrijfsproeven bieden u de mogelijkheid om sneller en tegen aanmerkelijk lagere kosten uw ras toegelaten te krijgen. Naast een bedrijfsproef is normaal gesproken maar 1 jaar officieel onderzoek nodig. Met het instellen van een tarief voor de bedrijfsproeven werken we kostendekkend.

Zelf aanleggen en beoordelen mogelijk

U kunt ervoor kiezen de bedrijfsproef niet alleen zelf aan te leggen, maar ook zelf te beoordelen. Daarvoor passen we de aanmeldingsformulieren aan. We vragen dan foto’s als ondersteunend bewijs. De plantaantallen moeten voldoen aan de CPVO-protocollen. Naktuinbouw beoordeelt de resultaten van de bedrijfsproef en voegt deze samen met die van het officiële onderzoek.

U kunt er ook nog steeds voor kiezen om de bedrijfsproef zelf aan te leggen en dat een keurmeester deze beoordeelt. Dat kost dan € 250,-.

Het ministerie van LNV beslist binnenkort over de tariefvoorstellen

Zodra dit bekend is, informeren we u hierover in onze nieuwsbrief en op onze website. Binnenkort informeren we de bedrijven die in de afgelopen paar jaar gebruikmaakten van bedrijfsproeven over de details.