Bemonstering geïmporteerde tomaten- en paprikazaden gaat van start

Publicatiedatum Nieuws: 25 maart 2021

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft opdracht gegeven aan de keuringsdiensten, waaronder Naktuinbouw, om per 1 april 2021 importmonsters te nemen van tomaten- en paprikazaden. Er geldt een verplichting voor exporterende landen om aan te tonen dat deze partijen vrij zijn van de plantenziekte Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). De EU-noodmaatregel 2020/1191 legt vast wat er moet gebeuren om de insleep en verspreiding van ToBRFV te voorkomen. De bemonsterde partij mag niet de markt op voordat er een negatieve toetsuitslag is en de importeur moet hier voortaan voor betalen.

Export zaaizaden

Verplichte toetsing

ToBRFV is een zeer besmettelijk plantenvirus dat schade veroorzaakt in de tomatenteelt en dat ook paprikaplanten (Capsicum sp.) kan besmetten. ToBRFV is niet schadelijk voor mens en dier.

Het virus kan voorkomen in de gehele plant en het kan ook verspreid worden via besmette zaden. Exporterende landen zijn daarom verplicht om voorafgaand aan het transport aan te tonen dat alle partijen tomaten- en paprikazaad vrij zijn van ToBRFV.

In aanvulling hierop nemen inspecteurs van de keuringsdiensten tijdens de importinspectie steekproefsgewijs monsters van de partijen tomaten-, of paprikazaad die vanuit derde landen in Nederland voor import worden aangeboden. Het systeem dat voor de aangifte van de zending wordt gebruikt (CLIENT-import) selecteert willekeurig de zending die bemonsterd moet worden. De inspecteur kiest vervolgens een partij uit die zending. De monsters worden in het laboratorium getoetst op de aanwezigheid van ToBRFV.

Monitoring

In juni 2020 startte de NVWA met de monitoring van tomaten- en paprikazaad bij import. Sinds 15 augustus 2020 is deze monitoring wettelijk verplicht en moet minimaal 20% van de inkomende zendingen bemonsterd worden. Paprikazaden die volgens het begeleidende fytosanitair certificaat resistent zijn tegen ToBRFV worden niet bemonsterd.

De EU-wetgeving vereist dat gedurende het laboratoriumonderzoek de partij niet wordt vrijgegeven voor invoer. De gehele bemonsterde partij, één productregel in CLIENT-import, wordt vastgelegd. De doorlooptijd van toetsing is ongeveer 3 weken en dit kan nog oplopen in geval van pieken in het aanbod. Bij vermoeden van aanwezigheid van het virus wordt aan hetzelfde monster een tweede toets uitgevoerd. Alleen als de laboratoriumtest negatief is, dus als het virus niet aanwezig is, wordt de partij vrijgegeven. Als de partij wel besmet is moet hij worden vernietigd of retour gestuurd.

De monstername en het laboratoriumonderzoek komen voor rekening van de importeur.

Bron: NVWA

 

Wat houdt dat in de praktijk in?

Het systeem CLIENT import bepaalt welke gewasregels in de aangifte geselecteerd worden om te bemonsteren. Het kan zijn dat er in één gewasregel meerdere partijen samengevoegd zijn. De keurmeester bepaalt dan binnen die gewasregels welke partijen daadwerkelijk bemonsterd gaat worden. Per selectie wordt één partij bemonsterd.

Indien de aangifte is gedaan op het niveau van het fytosanitair certificaat zonder uitsplitsing op partij of batch niveau, dan moet de keurmeester na bemonstering de gehele zending vastleggen inclusief alle partijen/batches die niet zijn bemonsterd. 
Bij een eventuele positieve uitslag is er uiteraard alsnog uitsplitsing mogelijk.

Indien de aangifte op een lager niveau is ingevuld, d.w.z. dat de aangifte is uitgesplitst in meerdere gewasregels (op batch/partij niveau) vindt de selectie op dat niveau plaats en kunnen de niet geselecteerde regels direct vrijgegeven worden. De uitsplitsing over veschillende regels moet natuurlijk wel in overeenstemming met alle documenten zijn.

Na de  bemonstering door een Naktuinbouw keurmeester ontvangt u een blokkadeformulier met daarop de gegevens van de bemonsterde zending/partij. Op dit blokkadeformulier staat ook het monsternummer waarmee het laboratorium de toets inzet/verwerkt. Wij verzoeken u geen contact met het laboratorium op te nemen over de uitslag. Dit loopt via de Planning van FZI. Geschatte doorloooptijd is ongeveer 3 weken. 

Zolang de zending/partij is vastgelegd mogen er geen handelingen worden uitgevoerd aan het materiaal. Het mag niet worden vervoerd, het mag niet worden bewerkt en verpakt. Het moet worden opgeslagen totdat het materiaal wordt vrijgegeven.
Alleen handelingen die nodig zijn om de houdbaarheid van het product te garanderen zijn toegestaan (klimatologisch geschikte opslag).

Wanneer de toetsuitslag negatief is, ontvangt u zoals gewend een Naktuinbouw laboratorium attest met daarop de vermelde gegevens die u ook op het blokkadeformulier kunt terugvinden.
Als de uitslag positief is ontvangt u bericht van de NVWA.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de planning.