Bemonstering onder officieel toezicht (BOOT)

Publicatiedatum Nieuws: 13 januari 2022

BOOT is ontwikkeld omdat sinds 1 januari 2022 de bemonstering van tomatenzaden en paprikazaden zonder autorisatie niet langer is toegestaan, wanneer de toetsuitslagen nodig zijn voor een officiële verklaring (afgifte plantenpaspoorten en exportcertificering).

Tomatenstek

Vanaf 1 januari 2022 wordt strikt gehandhaafd op de eisen aan bemonstering voor toetsing op Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Bemonstering waarbij de ToBRFV-toetsuitslagen gebruikt gaan worden voor de afgifte van plantenpaspoorten en voor exportcertificering, moeten worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteit of onder toezicht van de bevoegde autoriteit.
(bron: NVWA)

Naktuinbouw ontwikkelde de nieuwe BOOT-module in samenwerking met de NVWA. Op dit moment is de toepassing beperkt tot bemonstering van tomaten- en paprikazaden voor officiële toetsing op ToBRFV; deze geldt dus niet voor andere gewassen.

Bedrijven die zich voor 1 januari 2022 bij Naktuinbouw aanmeldden voor de BOOT-module en daarmee verklaarden te gaan werken conform de eisen, kregen een ontheffingsperiode tot 1 juni 2022 om aan de eisen te voldoen en de feitelijke autorisatie te verkrijgen. Deze bedrijven blijven zelf bemonsteren. Bedrijven kunnen zich ook na 1 januari aan blijven melden. Die bedrijven moeten wel totdat er sprake is van een formele autorisatie, de monsters door een Naktuinbouw keurmeester laten nemen. Na autorisatie kunnen de bedrijven de toetsuitslagen waarvan bemonstering onder BOOT is uitgevoerd, gebruiken bij de afgifte van een plantenpaspoort en/of een exportcertificaat. Naktuinbouw houdt toezicht door middel van een bedrijfsaudit. De NVWA houdt toezicht op BOOT via een nacontrole en een audit op het systeem.

Ga voor de BOOT-norm en en het aanvraagformulier naar deze pagina op onze website: Bemonstering Onder Officieel Toezicht (BOOT) | Naktuinbouw