Door samenwerking Amerikaans kwekersrecht: tariefverlaging sla

Publicatiedatum Nieuws: 29 januari 2020

Voor Amerikaanse kwekersrechtonderzoek zijn aanvullende (meet)gegevens en foto’s nodig bovenop de UPOV-kenmerken. In nauwe samenwerking met ons heeft het Amerikaanse kwekersrechtbureau voor het gewas sla de kenmerkenlijst aangepast. De kenmerkenlijst lijkt nu meer op die van UPOV en CPVO. Dit betekent dat we voor slarassen waarbij het DUS-onderzoek voor toelating of kwekersrecht én onderzoek voor Amerikaans kwekersrecht gecombineerd wordt, het tarief voor Amerikaans kwekersrecht verlagen.

DUS-onderzoek Sla

Het nieuwe tarief staat binnenkort op onze website

Dit lage tarief geldt ook voor slarassen die recent door Naktuinbouw op DUS zijn onderzocht, als er in dat onderzoek gebruik is gemaakt van het nu geldende CPVO-protocol.
De nieuwe kenmerkenlijst (exhibit C) vindt u binnenkort op de website van het US PVPO.

Uitbreiding rassen

Wij hopen op verdere samenwerking met het Amerikaans kwekersrechtbureau, zodat we ook voor andere gewassen het beschrijvingsformulier kunnen vereenvoudigen. Heeft u interesse voor een specifiek gewas? Laat het ons weten.

Wilt u een onderzoek aanvragen voor uw slaras?

Laat ons uiterlijk 5 februari weten of wij een slaras voor u kunnen onderzoeken. Als het monster op 1 maart bij ons is, kunnen we dit jaar nog de morfologische beschrijving voor het Amerikaans kwekersrecht voor u maken.
Stuur voor vragen en het aanmelden van rassen een e-mail.