Een nieuwe fysio van valse meeldauw geïdentificeerd en benoemd in Europa

Publicatiedatum Nieuws: 04 juni 2021

De International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) verzamelden in 2019 en 2020 meer dan 500 Bremia-isolaten in Europese slarassen. De meeste isolaten zijn lokale varianten. Eén type isolaat leek zich eerst vooral in Frankrijk te verspreiden, maar recent ook in Spanje, Portugal en Italië. Verwacht wordt dat deze variant zich nu ook zal verspreiden naar andere slaproductieregio's in Europa. De IBEB-EU besloot deze variant te benoemen, te weten Bl: 37EU. Om de ontwikkeling van nieuwe fysio’s te voorkomen, benadrukt de IBEB het belang van chemische bestrijdings- en hygiënemaatregelen, naast het gebruik van resistente rassen.

Resistentie sla

Bremia lactucae, het pathogeen dat valse meeldauw in sla veroorzaakt, is genetisch zeer variabel. Zelfs op één perceel kunnen meerdere fysio’s aanwezig zijn.

De IBEB-EU kwam in november 2020 bij elkaar om in totaal 500 Bremia-isolaten te beoordelen die in 2019 en 2020 in Europa waren verzameld. De meest voorkomende fysio’s zijn de recent benoemde fysio’s Bl: 34EU, Bl: 35EU en Bl: 36EU. Deze drie kwamen in 20% van alle monsters voor. Meer dan 60% van de isolaten had nieuwe virulentiepatronen. De meeste van deze nieuwe patronen waren slechts één of een paar keer eerder in dezelfde regio geïsoleerd, wat kan wijzen op uitbraken in een beperkt gebied. Varianten met één specifiek virulentiepatroon, die ook in voorgaande jaren werden aangetroffen, leken zich als een pandemie over een steeds groter gebied te verspreiden.  Dit virulentiepatroon werd gevonden in 20% van de 500 onderzochte isolaten.

Het formele evaluatieproces ging in november 2020 van start. In april 2021 kwam de IBEB-EU tot de conclusie dat het uitgekozen type isolaat consistente testresultaten genereerde.

De IBEB-EU besloot deze variant te benoemen, te weten Bl: 37EU.

Het isolaattype van het nieuwe ras is Bl: 37EU is FR19064. De sextetcode is D 46-15-14.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze sextetcode is gebaseerd op een aangepaste differentiële set. De nieuwe officiële differentiële set is nu de D-set. De C-set wordt niet meer gebruikt.  In de nieuwe D-set zijn drie nieuwe differentials toegevoegd in de derde sextetgroep op positie 4, 5 en 6: Fenston, Bataille en RYZ20007. Meer informatie over de differentiële set en sextetcodes is te vinden op de website van de International Seed Federation.

Bl: 37EU komt voor in grote delen van Frankrijk, maar ook in Spanje, Portugal en Italië. In Noord-Europese slateeltregio's is dit ras nog niet aangetroffen. Dit ras kan worden beschreven als een meer virulente variant van Bl: 36EU, omdat het in staat is één extra resistentiefactor te doorbreken.

In sommige gevallen veroorzaken isolaten met alleen een regionaal belang ernstige problemen. Een dergelijke isolaatdiversiteit bemoeilijkt de officiële benoeming van alle belangrijke Bremia-isolaten. De trend richting meer lokale uitbraken kan worden veroorzaakt door de succesvolle introductie van een steeds groter wordend scala aan resistentiegenen door veredelingsbedrijven. Om die reden benadrukt de IBEB dat wanneer telers gebruikmaken van rassen die resistent zijn tegen de benoemde rassen Bl: 16-37EU, dit niet betekent dat gewassen volledig resistent zijn tegen valse meeldauw.

De IBEB benadrukt ook het belang van chemische bestrijdings- en hygiënemaatregelen, naast het gebruik van resistente rassen. Toepassing van fungiciden, met name in de vroege groeifase, biedt resistente slarassen aanvullende bescherming, wat de ontwikkeling van nieuwe Bremia-fysio’s voorkomt. Goede hygiënepraktijken, zoals het verwijderen van vuil en dode planten, het reinigen van materialen en apparatuur en het voorkomen dat het blad gedurende langere perioden nat is, vermindert de verspreiding van Bremia in slarassen.

De IBEB-EU bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse en Franse brancheverenigingen voor de sector zaden en jonge planten, Plantum NL en UFS, en de onafhankelijke organisaties GEVES/SNES en Naktuinbouw. De IBEB wordt ondersteund door meerdere Europese onderzoekers op het gebied van Bremia. Veredelingsbedrijven Bejo, Enza Zaden, GAUTIER Semences , BASF Vegetable Seeds, Rijk Zwaan, Bayer, Syngenta en Vilmorin vertegenwoordigen de brancheverenigingen.

Meer informatie of isolaten bestellen?

Alle benoemde isolaten en zaden van de differentiële set zijn beschikbaar bij Naktuinbouw. Neem contact op met Team Resistentie.