Eerste bedrijven BOOT-geautoriseerd

Publicatiedatum Nieuws: 20 mei 2022

BOOT staat voor Bemonstering Onder Officieel Toezicht. Dit is een module die Naktuinbouw samen met de NVWA ontwikkelde voor bemonstering van tomaten- en paprikazaden voor officiële toetsing op ToBRFV. Er zijn nu vijf bedrijven BOOT-geautoriseerd.

Tomatenstek

Vanaf 1 juni moeten bedrijven voor de bemonstering van tomatenzaden en paprikazaden óf BOOT-geautoriseerd zijn, of NAL-geautoriseerd zijn of de monsters door een Naktuinbouw-keurmeester laten nemen. Bedrijven mogen vanaf dan alleen zelf monsters nemen als ze BOOT- of NAL geautoriseerd zijn.

BOOT is ontwikkeld omdat per 1 januari 2022 bemonstering van tomatenzaden en paprikazaden zonder autorisatie niet langer is toegestaan wanneer de toetsuitslagen nodig zijn voor een officiële verklaring (afgifte plantenpaspoorten en exportcertificering).

Bedrijven die zich voor 1 januari 2022 bij Naktuinbouw aanmeldden voor de BOOT-module en daarmee verklaarden te gaan werken conform de eisen, kregen een ontheffingsperiode tot 1 juni 2022 om aan de eisen te voldoen en de feitelijke autorisatie te verkrijgen. De eerste vier bedrijven zijn nu geautoriseerd en mogen zelf blijven bemonsteren. Deze bedrijven kunnen de toetsuitslagen waarvan bemonstering onder BOOT is uitgevoerd, gebruiken bij de afgifte van een plantenpaspoort en/of een exportcertificaat. Naktuinbouw houdt toezicht door middel van een bedrijfsaudit. De NVWA houdt toezicht op BOOT op het systeem.

Meer informatie?

Lees hier meer over BOOT, inclusief de norm. Bekijk hier de lijst met de tot nu toe geautoriseerde BOOT-bedrijven.  

Autorisatie aanvragen