Harmorescoll wil met een Europees platform resistentietoetsen voor DUS-onderzoek verbeteren

Publicatiedatum Nieuws: 26 november 2020

Afgelopen oktober was de eerste online jaarvergadering van project Harmorescoll met 22 aanwezigen. Het project startte met het raadplegen van CPVO-protocollen en UPOV-richtlijnen om het benodigde referentiemateriaal te definiëren: 145 isolaten van 58 plantenziekten of plagen en 455 variëteiten van 15 gewassen.

Resistentie

Eén keer per jaar komen alle deelnemers bij elkaar om de voortgang te bespreken en de doelen voor het komende jaar vast te stellen. “We onderzoeken eerst of alle benodigde referentiematerialen in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn”, zo vertelt  
Diederik Smilde, fytopatholoog bij Naktuinbouw. “We maken ook afspraken over validatie. De volgende stappen zijn het definiëren van de leveringsvoorwaarden en het organiseren van een reeks validatietoetsen bij onderzoekstations en zaadbedrijven. Ten slotte willen we een systeem opzetten dat ervoor zorgt dat de gevalideerde materialen voor DUS-onderzoek beschikbaar komen en blijven.”

Harmorescoll

Over het project

Harmorescoll is een Europees project gericht op het opzetten van een systeem voor geharmoniseerde referentiecollecties van isolaten, standaardrassen en differentiële sets. Het doel is om de beschikbaarheid van referentiematerialen (controles, differentiëlen, isolaten) in DUS-resistentietoetsen te verbeteren.

Het project wordt mede gefinancierd door CPVO en geleid door GEVES en Naktuinbouw, met leden van andere Europese onderzoeksbureaus en de zaadindustrie. Het werd gelanceerd in maart 2020.

Bron: ResearchGate