Kostenbesparing te verwachten na pilot instandhoudingscontrole

Publicatiedatum Nieuws: 24 januari 2023

Voor een groenteras met kwekersrecht of toelating tot de rassenverkeerlijst voert Naktuinbouw elke vijf jaar een instandhoudingscontrole uit. Voor de instandhoudingscontrole doen we een visuele beoordeling. In een pilot keken we naar de mogelijkheden om de vergelijking via DNA te doen.

DNA lab

Tijdens de instandhoudingscontrole plaatsen we het originele ras naast het nieuw ingezonden monster. Dit om te controleren of het niet afwijkt van het ooit ingezonden originele monster. Afhankelijk van het gewas en het seizoen kost het 15-20 weken om de rassen visueel te beoordelen. We doen honderden van deze controles per jaar.

Vergelijken op DNA
Hedwich Teunissen, senior onderzoeker R&D, vertelt: “In een pilot gingen we aan de slag om de rassen te vergelijken op DNA-niveau. Na kieming van het groentezaad toetsten we de lobbladeren op DNA. Dit DNA konden we vergelijken met het DNA-profiel van het originele ras. Het resultaat is positief. Toetsen met DNA levert veel besparing van tijd op. Ook hoeven de gewassen minder lang in de kas te staan, wat natuurlijk ook kosten bespaart."

De pilot draaiden we met ui en tomaat
"We kozen deze gewassen omdat onze DNA database daarvan het meest compleet is. De berekeningen van de echte kostenbesparingen gaan we nu maken, maar we verwachten kosten te besparen.”

Regelgeving eist visuele beoordeling
"Het is nu nog niet mogelijk om alleen op DNA een instandhoudingscontrole te doen. De regelgeving schrijft voor dat dit visueel, dus met het oog, moet gebeuren. Als we dus alleen op DNA willen toetsen dan moet er een aanpassing in de regelgeving komen.”