Marian van Leeuwen voorgedragen als voorzitter UPOV-TWV

Publicatiedatum Nieuws: 25 juni 2019

Nederland neemt per 2021 voor drie jaar het voorzitterschap van de UPOV-TWV overnemen. Marian van Leeuwen, DUS specialist groenten bij Naktuinbouw, is daarvoor voorgedragen.

Marian_van_Leeuwen_voorzitter_TWV_vanaf_2021

De Technical Working Party for Vegetables (TWV) van UPOV is de werkgroep van UPOV voor het DUS-onderzoek in groenten. Elk UPOV-land kan deelnemen in de werkgroep. UPOV is de wereldwijde organisatie ter bevordering van kwekersrecht. Hier zijn meer dan 70 landen aangesloten.

Instemming
Tijdens de vergadering in mei 2019 in Seoul stemde de werkgroep er unaniem mee in dat Marian per 2021 het voorzitterschap op zich neemt. Zij neemt dit over van Romana Bravi uit Italië. Dit wordt door de TC (Technical Committee van UPOV) in oktober bekrachtigd.
Naktuinbouw is blij dat Marian hiermee haar jarenlange UPOV-ervaring kan inzetten. We feliciteren haar met deze benoeming.

TWO (siergewassen)
In de huidige periode van drie jaar is Henk de Greef voorzitter van de UPOV-TWO. Dit is de Technical Working Party for Ornamentals.