Meer bekendheid kwekersrechtsysteem in Afrikaanse landen: OAPI

Publicatiedatum Nieuws: 02 december 2019

Afgelopen zomer startte een tweejarig EU-project om de bekendheid van het kwekersrechtsysteem te vergroten bij de lokale bedrijven en overheden van de bij OAPI aangesloten landen.

OAPI

OAPI (l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) richt zich op het verlenen van kwekersrecht in 17 Franstalige Afrikaanse landen. Deze landen kennen een gezamenlijk kwekersrechtsysteem. Kwekersrecht is mogelijk maar wordt nog nauwelijks gebruikt in deze landen.

Samenwerking

De samenwerkende organisaties die OAPI technisch ondersteunen zijn: de Unie voor de bescherming van plantenrassen (UPOV), het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO), de Franse Seeds and Plants Intergovernmental Group (GNIS), GEVES en Naktuinbouw.

Speerpunten

De EU subsidieert het project genaamd PPOV (Projet de Promotion des Obtentions Végétales). Vladimir Mezui is projectleider vanuit het hoofdkantoor van OAPI in Kameroen.
De speerpunten zijn het vergroten van de bekendheid van het kwekersrechtsysteem onder alle 17 landen. Onderzoekers, zaadproducenten en verenigingen van landbouwproducenten, zowel openbare als particuliere, zijn de doelgroep in dit project.

OAPI neemt rapporten van DUS-onderzoek groente en sier over van andere UPOV-leden. Alleen van een aantal belangrijke landbouwgewassen willen zij zelf DUS-onderzoek uit kunnen voeren, bijvoorbeeld in Cassave, mais en granen.

Binnen het project adviseren de samenwerkende partijen (Geves, Naktuinbouw, UPOV, CPVO en GNIS) over het DUS-onderzoek in onderzoekstations in onder andere Kameroen, Senegal, Burkina Faso en  Ivoorkust.

Praktische kennis

Naktuinbouw levert haar kennis van een goed, praktisch werkend kwekersrechtsysteem. Wij geven praktijkvoorbeelden om het systeem praktisch in te richten.
Het project omvat diverse bijeenkomsten en bezoeken aan de verschillende landen en onderzoekstations. In de zomer van 2020 komen afgevaardigden uit de 17 landen en van OAPI om te kijken hoe wij het DUS-onderzoek in Nederland uitvoeren. Zij brengen ook een bezoek aan GEVES in Frankrijk.

Meer weten?

Binnen het project is ook afgesproken dat afgevaardigden van OAPI de komende twee jaar de bijeenkomsten van UPOV bijwonen. Als u meer van hen wilt weten, kunt u ze daar ontmoeten.
www.oapi.int