Monsters met Thiram in Naktuinbouwcollectie

Publicatiedatum Nieuws: 29 januari 2020

Binnenkort mogen met Thiram ontsmette monsters niet meer worden uitgezaaid. Sinds april 2019 nemen we daarom geen Thiram ontsmette monsters meer in ontvangst bij de afdeling Rassenonderzoek. In onze proeven gebruiken we om te vergelijken vaak monsters uit onze collectie, ook oudere monsters. Als zo’n vergelijkingsmonster dan met Thiram ontsmet is, mogen we het niet meer zaaien.

We vragen uw medewerking

We weten niet van de hele collectie of de monsters met Thiram ontsmet zijn of niet. Voor zover we het weten hebben we via de keurmeester van Naktuinbouw al nieuw, niet-ontsmet zaad opgevraagd. We vragen uw medewerking, ook als we in de toekomst nog vaker een niet-ontsmet monster nodig blijken te hebben.