Nieuw EU-verbod thiram

Publicatiedatum Nieuws: 24 februari 2020

Sinds 30 januari 2020 geldt een verbod in de EU op thiram. Zaden die met deze stof zijn behandeld mogen niet meer in de handel worden gebracht. Het laboratorium test uw monsters zoals u van ons mag verwachten. Wij vragen u daarbij wel om uw medewerking. Dit in belang van de veiligheid van onze medewerkers.

Wilt u monsters insturen voor gezondheidstoetsen?

Stuurt u dan bij voorkeur onbehandeld zaad naar ons. Als zaden behandeld zijn met een gewasbeschermingsmiddel kan dat van invloed zijn op het testresultaat. Is het zaad behandeld met thiram of een ander middel, dan verzoeken wij u dat bij de inzending te vermelden. Naktuinbouw zet een opmerking op het attest.

Wilt u monsters insturen voor het toetsen van zaadkwaliteit?

Dan kunt u nog met thiram behandeld zaad naar ons sturen. Dit kan alleen als de zaden voor export buiten de EU bestemd zijn. Vermeld bij uw inzending dat de zaden met thiram behandeld zijn.

Stuurt u monsters van buiten de EU naar Naktuinbouw?

Ook deze monsters kunnen wij destructief toetsen. Vermeld bij uw inzending of de zaden met thiram behandeld zijn.  

Met thiram behandeld zaad niet meer uitgezaaid door de afdeling Rassenonderzoek

In tegenstelling tot laboratoriummonsters worden monsters in kas- en veldproeven niet destructief getoetst en bovendien in minder gecontroleerde omstandigheden. Daarom worden die monsters niet meer uitgezaaid voor DUS-onderzoek of keuring.