Nieuwe werkwijze voor digitale teeltaangifte groentezaden

Publicatiedatum Nieuws: 02 juli 2021

Er is een nieuwe werkwijze voor de digitale aangifte groentezaden. De nieuwe manier vraagt meer tijd van u, maar daar staat tegenover dat u straks veel meer informatie over uw percelen en partijen digitaal kunt terugvinden in mijnNaktuinbouw.  

Net zoals de bedrijven in de sector maakt ook Naktuinbouw een digitaliseringsfase door. Uniformiteit, standaardisering en digitalisering biedt ons op de lange termijn voordeel op het gebied van inzicht, overzicht, analyseren en handelen. Het uiteindelijke doel van de vernieuwde werkwijze is het blijven bieden van markttoegang voor hybride rassen en ouderlijnen.

Meer informatie digitaal beschikbaar

De nieuwe manier van teeltaangifte doen vraagt meer tijd van u dan u gewend was. Daar zijn we ons van bewust. Daar staat tegenover dat u voortaan meer informatie digitaal beschikbaar heeft via mijnNaktuinbouw.

U kunt namelijk straks digitaal op perceelsniveau en partijniveau zien welk perceel en welke partij een veldinspectie heeft ondergaan. En welke na goedkeuring toegang voor export tot derde landen of het aanbrengen van een plantenpaspoort hebben. Deze informatie stond tot op heden op het RKT (Rapportage KeuringsToezicht), maar is dus straks digitaal beschikbaar voor alle betrokken partijen.

Eerst één stap opzij en dan drie vooruit

We zijn dus bezig met een professionaliseringsslag. Daarbij streven we naar voordeel voor elke betrokken partij. Komende periode gaan we in gesprek met enkele bedrijven over het vervolg. 

We snappen dat u tijd nodig heeft om de nieuwe werkwijze eigen te maken. Dat hebben wij en de NVWA ook nodig. We verwachten dan ook een overgangstermijn van twee tot drie jaar voordat de nieuwe werkwijze goed is ingeregeld en we er met z’n allen aan gewend zijn.