Thiram ontsmet zaad niet meer acceptabel

Publicatiedatum Nieuws: 30 april 2019

Per 30 januari 2020 is het verboden om met thiram ontsmet zaad uit te zaaien. Daarom is vanaf nu het insturen van ontsmet zaad voor DUS-onderzoek verboden.

Ook voor de instandhoudingscontrole en voor de interne lijst is ontsmet zaad niet meer toegestaan. 

Voor al deze monsters geldt namelijk dat ze ook na januari 2020 uitgezaaid moeten kunnen worden. Tot voor kort voerde Naktuinbouw een ruimhartig beleid ten aanzien van thiram ontsmette monsters. Dit was omdat ontsmetting met thiram geen invloed bleek te hebben op de houdbaarheid van het zaad of op de ontwikkeling van de planten. Door de EU-uitvoeringsverordening 2018/1500 komt daar nu een einde aan.

De precieze eisen aan monsters voor DUS-onderzoek vindt u op onze website (Gezondheid en ontsmetting van zaden).