Toetslaboratorium heeft nieuwe toets Verticillium spp. op kool- en slazaden

Publicatiedatum Nieuws: 27 augustus 2021

Vanuit de sector is er veel behoefte om de aan- of afwezigheid van Verticillium spp. op kool- en slazaden aan te tonen. Daarom heeft Naktuinbouw hiervoor een toets ontwikkeld. We doen deze toets al voor zaden van spinazie. De toets is een traditionele blotter-methode.

Kool

Verticillium spp. en hun waardplanten  

De veroorzakers van Verticillium Wilt van kool zijn V. dahliae en V. longisporum. Voor sla is alleen V. dahliae als veroorzaker bekend.

In geen enkel geval is bewezen dat zaad de infectiebron is. Toch stellen een aantal landen quarantaine importeisen voor zaden van kool en sla. Vooral in de Verenigde Staten (Californië) is Verticillium een groot probleem in de teelt van kool en sla.

Verticillium spp voor Kool en Sla

Voor kool en sla is het protocol op zaden op wens van de sector ontwikkeld en gevalideerd.

  • Verticillium op zaden van kool of sla
    • Monster: 200 onbehandelde zaden
    • Tarief kweek basistoets: € 135,00
    • Duur basistoets: 15 dagen

* Voor basisbedragen zie tarievenlijst 2021.