Vanaf 15 juli aangescherpte werkwijze EU-verplichte importtoetsing ToBRFV

Publicatiedatum Nieuws: 13 juli 2021

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) vraagt zaadbedrijven zich voor te bereiden op de gevolgen van EU-regels voor zaden van tomaat en paprika. De werkwijze voor de importtoetsing voor Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) wordt vanaf 15 juli aangescherpt. ToBRFV is een zeer besmettelijk plantenvirus dat schade veroorzaakt in de tomatenteelt en dat ook paprikaplanten (Capsicum sp.) kan besmetten. ToBRFV is niet schadelijk voor mens en dier.

Noodmaatregel

De Europese Unie heeft om verspreiding van ToBRFV tegen te gaan, eisen gesteld voor import van zaden en planten van buiten de EU en bij verkeer binnen de EU. Deze eisen zijn vastgelegd in noodmaatregel (EU) 2020/1191. In juni 2020 startte de NVWA met de monitoring van tomaten- en paprikazaad bij import. Sinds 15 augustus 2020 is deze monitoring wettelijk verplicht en moet minimaal 20% van de inkomende zendingen bemonsterd worden.

Na een audit door de EU is de werkwijze van de importtoetsing aangepast. Een concreet gevolg hiervan is dat als een partij tomatenzaad bemonsterd en getoetst wordt, alle andere partijen tomatenzaad die vallen onder hetzelfde fytosanitair certificaat niet worden vrijgegeven voor invoer in afwachting van de toetsuitslag. Datzelfde geldt bij bemonstering van een partij paprikazaad. Zodra de toetst uitwijst dat de bemonsterde partij vrij is van ToBRFV, kan er invoer plaatsvinden.

Werkwijze

De doorlooptijd van toetsing is ongeveer drie weken en dit kan nog oplopen wanneer er pieken in het aanbod zijn. De monstername en het laboratoriumonderzoek komen voor rekening van de importeur. Bij een positieve toetsuitslag is de doorlooptijd van de toetsing langer, omdat de NVWA ter bevestiging een tweede toets moet doen. 

Als de bevestigingstoets op bijvoorbeeld een partij tomatenzaad uitwijst dat die partij positief is voor ToBRFV, heeft dat gevolgen voor alle partijen tomatenzaad die onder hetzelfde fytosanitair certificaat vallen. De toets geeft immers aan dat dit certificaat ten onrechte is afgegeven. Het gevolg hiervan is dat met ingang van 15 juli 2021 alle partijen tomatenzaad die vallen onder het bemonsterde fytosanitair certificaat geretourneerd, vernietigd of afzonderlijk getoetst moeten worden. 

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Bron: NVWA

Praktische informatie en vragen en antwoorden leest u bij Monstername tomaten- en paprikazaden bij import.