Wijziging bedrijfsproeven voor toelating groentegewassen

Publicatiedatum Nieuws: 14 december 2020

DUS-onderzoek vindt meestal helemaal bij Naktuinbouw plaats. Als het DUS-onderzoek voor toelating van een groenteras is, kan het ook deels plaatsvinden op het bedrijf zelf. Dient u vanaf 1 maart 2021 een aanvraag in voor DUS-onderzoek-met-bedrijfsproef? Dan brengen we € 100,- extra in rekening, tegelijk met de reguliere onderzoekskosten. Voor dit bedrag beoordelen we de resultaten van de bedrijfsproef en voegen deze samen met die van het officiële onderzoek.

DUS-onderzoek Sla

Rassen sneller toegelaten met bedrijfsproeven

Bedrijfsproeven bieden u de mogelijkheid om sneller en tegen aanmerkelijk lagere kosten uw ras toegelaten te krijgen. Naast een bedrijfsproef is normaal gesproken maar 1 jaar officieel onderzoek nodig. Voor- en nadelen leest u op de pagina 'Bedrijfsproeven groentegewassen'. Met het instellen van een tarief voor de bedrijfsproeven werken we kostendekkend.

Zelf aanleggen en beoordelen mogelijk

U kunt ervoor kiezen de bedrijfsproef niet alleen zelf aan te leggen, maar ook zelf te beoordelen. Daarvoor passen we op 1 maart 2021 de aanmeldingsformulieren aan. We vragen dan foto’s als ondersteunend bewijs. De plantaantallen moeten voldoen aan de CPVO-protocollen. Meer over de eisen aan een bedrijfsproef leest u op de pagina 'Bedrijfsproeven groentegewassen'. Naktuinbouw beoordeelt de resultaten van de bedrijfsproef en voegt deze samen met die van het officiële onderzoek.

U kunt er ook nog steeds voor kiezen om de bedrijfsproef zelf aan te leggen en dat een keurmeester deze beoordeelt. Dat kost dan met ingang van 1 maart 2021 € 250,-