Wijziging TQ Sla

Publicatiedatum Nieuws: 09 april 2021

Er is een gewijzigde versie van de TQ Sla voor aanvragen toelating en/of Nederlands kwekersrecht. Deze is te vinden op de website van de Raad voor plantenrassen en in de online aanvraagmodule.

DUS-onderzoek Sla

Wat is er gewijzigd?

In de gewijzigde versie van de TQ wijzen we u erop dat u bij het opgeven van vatbaarheid of resistentie uit moet gaan van het fenotype. Het fenotype is immers altijd leidend, niet de aan- of afwezigheid van een DNA merker.

Voert u zelf geen resistentietoetsen uit?

Dan kunt u die tegen betaling door Naktuinbouw laten uitvoeren. U kunt dit aangeven in een apart bericht bij de aanvraag of melden op de TQ onder '7.4.2 Other information'.