Onderzoeken & toetsen

Naktuinbouw biedt u een breed scala aan laboratoriumtoetsen zoals het detecteren van virussen en bacteriën. Daarnaast kunnen we de identiteit van plantenrassen bepalen.

 

Ik wil mijn ras verhandelen of beschermen

Onderzoeken op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit om kwekersrecht op uw nieuwe ras te krijgen en toetsen of uw nieuwe rasnaam al gebruikt wordt.

Ik wil mijn ras verhandelen buiten de EU

Er zijn twee mogelijkheden om vanuit Nederland een ras te verhandelen naar een land buiten de EU.

Ik wil de identiteit van mijn materiaal vastleggen

Identiteit van uw materiaal kunnen wij vaststellen met DNA-onderzoek. Resistenties tegen ziekten en plagen kunnen de keuze voor een ras bepalen.

Ik wil de gezondheid van mijn materiaal bevestigen

Laboratoriumtoetsen voeren wij uit om de gezondheid van uw materiaal te bevestigen.

Ik wil de kwaliteit van mijn materiaal bevestigen

Zaadanalyse stelt de zuiverheid en kiemkracht van uw groentezaden vast.

Ik heb het vermoeden dat mijn materiaal ziek is

Planten die niet goed groeien verstoren de productie. Met diagnostisch onderzoek weet u wat de oorzaak van de verstoring is.