Plant Breeders’ Rights for food security and economic development

De opleiding richt zich op de uitvoering van het kwekersrechtsysteem, gebaseerd op de UPOV principes. Deelnemers delen acht weken lang ideeën en ervaringen en netwerken met collega's uit de hele wereld werkend op het gebied van kwekersrecht. 

Startdatum: 
Op aanvraag

Voor wie?

  • u heeft een positie waarbij u te maken heeft met bescherming van plantenrassen of een positie die u dergelijke verantwoordelijkheden in de nabije toekomst zal geven;
  • bij voorkeur komt u uit een land waar een kwekersrechtsysteem niet aanwezig is, in ontwikkeling is, of waar de introductie onlangs is afgerond.

Cursisten worden uitgenodigd om kosteloos deel te nemen aan de e-learning Course (DL-205) van UPOV, getiteld ‘Introduction to the UPOV System of Plant Variety Protection under the UPOV Convention.'

Datum en locatie

Startdatum 2023 moeten nog worden bepaald.

Online training 
Looptijd: 9 weken  
Studiebelasting: ca. 80 uur

Afwisseling van:
- e-learnings met afwisselende werkvormen (tekst, oefeningen, video, presentaties, toetsen)
- wekelijks online lessen en bij enkele modules ook online masterclasses  

Programma

Een sterk kwekersrechtsysteem kan de voedselzekerheid in elk land waarborgen en verbeteren. Naktuinbouw ontwikkelde de Plant breeders’ rights for food security and economic development Course samen met Centre for Development, Wageningen UR om het belang van kwekersrecht in elk land te onderstrepen. Deze opleiding is gericht op:

  • het vergemakkelijken van de invoering en de praktische uitvoering van kwekersrecht in landen waar de wetgeving op dit gebied wordt ontwikkeld of onlangs is aangenomen;
  • een beter begrip van hoe een Plant Variety Protection System werkt voor degenen die betrokken zijn bij de registratie van nieuwe rassen.

De volgende onderwerpen zullen worden geïntroduceerd door middel van lezingen, discussies en werkgroepen:

  •  juridische aspecten - wettelijk kader, eisen van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV), andere systemen, octrooien, regelgeving met betrekking tot genetische gebruik van hulpbronnen;
  • institutionele aspecten - procedures en administratie, organisatorische opzet, ras registratiesystemen, samenwerking en het testen;
  • technische aspecten - het principe van de onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS), praktische DUS-testing, UPOV richtlijnen, veldproeven, biochemische / moleculaire technieken, statistiek, data-analyse, rapportage, rasbenaming;
  • exploitatie van Kwekersrecht - handhaving van rechten, royalty inzameling, eigen pootgoed.

Intellectuele eigendomsrechten voor veredelaars

De bescherming van de rechten van plantenkwekers is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van betere plantenrassen. Niet alle landen hebben een wettelijk kader dat plantenrassen beschermd op grond van een systeem van intellectuele eigendomsrechten. Dit kan leiden tot illegale exploitatie. Veel landen zijn daarom een juridisch kader aan het ontwikkelen en implementeren voor de bescherming van plantenrassen in een systeem van intellectuele eigendomsrechten.

Naast het ontwikkelen van wetgeving, heeft de invoering van het kwekersrechtsysteem ingrijpende gevolgen op juridisch, institutioneel, technisch, financieel en commercieel vlak. In deze opleiding leren de deelnemers over deze gevolgen en over praktische manieren om nieuwe regelgeving te implementeren.

Tarief

Meer informatie over deze opleiding (tarief, registratie etc.) kunt u hier vinden.

Vragen?