Exporteisen Verenigd Koninkrijk na Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stelde per 21 april 2020 extra eisen in voor de handel van waardplanten van Xylella fastidiosa. Op 20 juni 2020 trok de Europese Commissie de eisen in.

De NVWA verwacht dat dezelfde eisen na de Brexit-overgangsperiode (31-12-2020) weer van kracht worden. Er is dan waarschijnlijk geen sprake meer van de afgifte van een Plantenpaspoort met PZ-code, maar van een exportcertificaat. Het is nog niet bekend of het VK soepelere eisen gaat stellen aan landen die vrij zijn van Xylella fastidiosa. We raden u daarom aan rekening te houden met de strenge eisen. Naktuinbouw houdt in overleg met de NVWA de ontwikkelingen in de gaten en wij informeren u als er belangrijke wijzigingen zijn.

Linken

Vragen en antwoorden

1. Voor welke producten geldt dit?

Het gaat om de export  en re-export van planten van Lavandula spp, Nerium oleanderRosmarinus officinalis, Prunus dulcis en Olea europaea, na 31-12-2020. Naar verwachting blijft er een invoerverbod gelden voor planten van Coffea spp en Polygala myrtifolia.

2. Waarom nu al rekening houden met extra eisen?

De eisen van het VK hebben betrekking op het groeiseizoen voorafgaand aan het jaar van export. Als u deze producten in 2021 wilt exporteren naar het VK,  dan moet Naktuinbouw daar tijdig van op de hoogte zijn. Er moet een extra keuring in de omgeving van uw bedrijf plaatsvinden. En in een aantal gevallen moet er nog een aanvullende bemonstering plaatsvinden. De kosten voor deze extra keuring(en) vallen niet onder de basiskeuring van Naktuinbouw. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. De aanvullende kosten voor deze werkzaamheden vindt u terug in de tarievenlijst van Naktuinbouw.

3. Hoe kan mijn kwekerij aan de eisen voldoen?

 1. Kwekerijen moeten ervoor zorgen dat de planten minimaal het laatste jaar voor export zijn geteeld op een specifiek voor het VK geregistreerde kwekerij. De NVWA stuurt dit register naar het VK (na 31-12-2020).
  Met het invullen van dit formulier vraagt u Naktuinbouw om opgenomen te worden in het ‘Register kwekerijen Xylella fastidiosa VK 2021’. Geef aan welke van de genoemde gewassen u produceert.
  Let op: als u zich al eerder heeft aangemeld in het register moet u zich opnieuw aanmelden.
  En
   
 2. Een keurmeester moet de kwekerij tenminste eenmaal per jaar inspecteren en bemonsteren. De jaarlijkse (veld)keuring en bemonstering in kader van het plantenpaspoort dekt deze eis grotendeels. Er kan wel een aanvullende bemonstering nodig zijn omdat voor het VK een afwijkende steekproef geldt. Bij bedrijven die zich (opnieuw) aanmelden voor opname in het register controleert Naktuinbouw of er een aanvullende bemonstering nodig is.
  En
   
 3. De omgeving van de kwekerij/perceel (200 meter) moet in het jaar voor export zijn geïnspecteerd op daarvoor geschikte momenten. De keuringen in kader van plantenpaspoort dekt deze eis niet.
  Bij bedrijven die zich (opnieuw) aanmelden voor opname in het register voert Naktuinbouw deze extra keuring uit.

4. Moeten handelsbedrijven zich ook registreren?

Nee, bedrijven die niet zelf planten produceren hoeven niet te worden opgenomen in het register. De verwachting is namelijk dat geen sprake meer zal zijn van een plantenpaspoortplicht. In plaats daarvan wordt er waarschijnlijk een fytosanitair certificaat afgegeven, met vermelding van de geregistreerde kwekerij.

5. Hoe zit het met import en re-export?

De eisen gelden ook voor andere landen binnen en buiten de EU. Bedrijven die (delen van) deze planten uit andere landen importeren voor re-export, binnen hetzelfde seizoen, moeten ook rekening houden met deze regelgeving. De kwekerijen in het land van origine moeten aan dezelfde registratie- en inspectie-eisen voldoen. Dit geldt ook voor import van (delen van) deze planten uit landen die verklaren vrij te zijn van Xylella fastidiosa.

Andere vraag?