:
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf docx xlsx.

Andere punten waar u aan moet denken voordat u een klacht indient zijn:

  • De klacht mag geen strafbaar feit zijn
  • De klacht moet voldoende gewicht hebben
  • Indien u een relevante tekst in een buitenlandse taal heeft, deze in het Nederlands aanleveren