Naktuinbouw Elite Grootfruit

Als uw teeltmateriaal van vruchtbomen of vruchtboomonderstammen aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt het in aanmerking voor bepaalde certificaten. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor vruchtbomen en onderstammen een kwaliteit-plus-systeem die meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar maakt. Naktuinbouw Elite Grootfruit is één van die systemen.

Over deze keuring

De basis voor dit Naktuinbouw Elite-systeem zijn de EU-richtlijnen fruit. Deze richtlijnen gingen per 1 januari 2017 van kracht en gelden voor de hele Europese Unie.

Bij Naktuinbouw Elite Grootfruit eisen we meer van de gewassen en de bedrijven. Indien aan alle eisen is voldaan, mag het materiaal met een certificaat en label Elite verhandeld worden.

Het certificaat Naktuinbouw Elite bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw product. Dit kan gelden voor het gehele bedrijf of voor een hele partij. Het uitgangsmateriaal is afkomstig van een door Naktuinbouw erkende herkomst. Het certificaat biedt zekerheid voor ziektevrijheid en groei, wat u hogere productie- en opbrengstcijfers oplevert.

Deelnemende bedrijven Grootfruit Elite hebben een kwaliteitssysteem dat herkomst, vermeerdering, teelt en bedrijfshygiëne borgt. Hierdoor heeft Naktuinbouw Elite Grootfruit materiaal in alle opzichten toegevoegde waarde voor zowel vermeerderaars als afnemers. 

Naktuinbouw Elite Grootfruit is voor vruchtbomen en vruchtboomonderstammen.

Regelgeving

De eisen en voorwaarden waar deelnemers aan moeten voldoen staan in het Elite Certificeringsreglement Grootfruit. De strenge eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal, maar ook over de bedrijfsvoering op uw bedrijf . Bedrijven worden driejaarlijks getoetst door middel van een audit of ze nog aan alle voorwaarden voldoen.

Procedure

Voor deelname aan Naktuinbouw Elite Grootfruit sluit u een overeenkomst met Naktuinbouw. Als uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden mag u teeltmateriaal verhandelen in het kader van het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite Grootfruit.

label grootfruit elite en plantenpaspoort

 

Flyer Elite Grootfruit

Flyer Elite Pome Fruit

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2020 (pdf).

Aanmelden

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor certificering volgens Naktuinbouw Elite Grootfruit of neem contact met ons op (zie hieronder).

Vragen?