Gewijzigde TQ Landbouwmaïs

Publicatiedatum Nieuws: 22 januari 2018

Het technisch beschrijvingsblad (TQ) van landbouwmaïs is recent aangepast.

De twee afzonderlijke TQ’s van hybride en inteeltlijn zijn samengevoegd tot één TQ. Daarnaast zijn er kenmerken van de CPVO-richtlijn toegevoegd bij punt 5. Wilt u voortaan de nieuwe TQ landbouwmaïs gebruiken voor het indienen van uw landbouw-maïsaanvragen?