Toelatings- en kwekersrechtonderzoek

Naktuinbouw voert DUS-onderzoek uit op uw landbouwgewas om rassen toe te laten tot de rassenverkeerslijst of om kwekersrecht op een ras te krijgen. DUS staat voor Distinctness, Uniformity en Stability, oftewel onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. Naktuinbouw doet dit onderzoek in opdracht van de Raad voor plantenrassen of het CPVO.

Over dit onderzoek

DUS-onderzoek is nodig om een ras toe te laten tot de Europese rassenverkeerslijst of om Nederlands kwekersrecht te krijgen. Met één onderzoek kunt u beide (tegelijk) bereiken. Om kwekersrecht aan te vragen vult u een TQ (technisch beschrijvingsblad) in. Naktuinbouw heeft een helpdesk DUS-onderzoek voor uw technische vragen.

Inzendeisen

Naast de nodige formulieren moet u ook plantmateriaal insturen. In de tabel Inzendeisen voor rassen van landbouwgewassen (Excel) vindt u:

  • de uiterste inzenddatum voor een aanvraag
  • de bijbehorende uiterste datum van het plantmateriaal
  • eisen aan het identiteitsmonster (specifiek voor elk gewas)

De tabel heeft nu een filter op de sector landbouwgewassen. U kunt dit filter verwijderen zodat u ook de inzendeisen voor andere sectoren kunt inzien.

Lees ook de algemene inlevereisen voor plantmateriaal. 

Procedure

Naktuinbouw voert DUS-onderzoek uit voor de Raad voor plantenrassen en het CPVO.

Algemene informatie over de procedures vindt u op de websites van de Raad voor plantenrassen en het CPVO.

Aanmelden

Om uw ras te registreren en/of te beschermen kunt u toelating en/of Nederlands kwekersrecht aanvragen bij de Raad voor plantenrassen. Op de website van de Raad vindt u de nodige formulieren. 

Om uw ras te beschermen met Europees kwekersrecht vraagt u het onderzoek aan bij het CPVO. Als u rechtstreeks bij het CPVO aanmeldt, kunt u op de TQ (het technische beschrijvingsblad) van het CPVO aangeven dat u het onderzoek door Naktuinbouw wil laten uitvoeren. U kunt ook het CPVO vragen om het onderzoeksrapport voor Nederlands kwekersrecht over te nemen. Let op: om groenterassen te kunnen verhandelen is ook altijd toelating nodig. U kunt voor uitleg contact zoeken met een medewerker van de afdeling Rassenonderzoek.

Vragen?