DNA techniques and variety identification

Wat zijn de mogelijkheden van DNA technieken bij het vaststellen van de identiteit van een ras? In deze training verkennen we de ontwikkelingen binnen de UPOV, ISTA en OECD ten aanzien van het gebruik van DNA technieken. En hoe ziet ras-identificatie er over 10 jaar uit?

Aan de hand van voorbeelden en praktische oefeningen maakt U kennis met verschillende DNA technieken, de voor- en nadelen, mogelijkheden en consequenties voor uitslagen van onderzoeken. Gezamenlijk bepalen we de toegevoegde waarde van DNA-technieken en de mogelijkheden die dit biedt nu en in de toekomst.

Startdatum: 
Op aanvraag

Voor wie?

U bent betrokken bij het ontwikkelen van beleid en implementatie van identiteitsonderzoek, bijvoorbeeld in het kader van certificering of handhaving van kwekersrecht.

Datum en locatie

Deze 3-daagse training wordt georganiseerd op aanvraag.

Programma

Theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en oefeningen, opdrachten en discussies. De voertaal is Engels.

Onderwerpen in deze training zijn:

 • Uitleg DNA, merkers, werking technieken, voor- en nadelen;
 • Toepassingsmogelijkheden DNA technieken;
 • DNA ontwikkelingen en ISTA protocollen;
 • Ontwikkelingen in UPOV ten aanzien van gebruik DNA in DUS aan de hand van een aantal modellen en voorbeelden;
 • Ontwikkelingen binnen de OECD ten aanzien van gebruik van DNA;
 • Diverse LAB oefeningen zoals DNA profielen genereren, DNA extractie en DNA amplificatie;
 • SSR mais;
 • Management van referentiecollecties;
 • Gebruik data-analyses en databases;
 • Gebruik DNA bij beschrijven genotype van een ras;
 • Analyse eigen data van de practica;
 • Variety tracer;
 • Toekomstbeeld gebruik van DNA technieken;

Doelstelling

Na afloop van de training:

 • Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de UPOV ten aanzien van gebruik van DNA in DUS onderzoek ten behoeve van kwekersrecht;
 • Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de ISTA ten aanzien van gebruik van DNA voor variety identification;
 • Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de OECD ten aanzien van gebruik van DNA bij certificering;
 • Kent u de basisprincipes van DNA en heeft u kennis gemaakt met de verschillende mogelijkheden om DNA profielen te genereren;
 • Heeft u geoefend met essentiële moleculair biologische vaardigheden zoals DNA extractie en DNA amplificatie met behulp van Polymerase Chain Reaction (PCR);
 • Weet u hoe DNA technologie ingezet kan worden bij de bepaling van rasidentiteit door autoriteiten. Toepassingsmogelijkheden worden besproken;
 • Heeft u inzicht in de technologische ontwikkeling op het gebied van DNA profiling;
 • Heeft u inzicht in de mogelijkheden van databasing (management van referentiecollecties);
 • Heeft u zich een mening gevormd over de toekomst van ras-identificatie en de toegevoegde waarde van DNA technieken.

Tarief

Op aanvraag.

Vragen?